Skip to main content

:ii d U' l.; :; .í;i Cyf. XXII. Rhif 27L Y GEEAL. GORPHENAF, 1874. GANYS R! ALLWM Ni DDIM íM ERBYH Y GWiRIGHEOD, OND DROS Y 6WIRI0NE0D."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Luther a'r diwygiad Protestanaidd. Gan y Parch. H. Jones, A.O...........................146 "Dyn Duw." Gan y Parch. S. Evans......149 Dyn yn ben a pheríf'eithiad y p^readigaeth anifeilaidd. Gan y Parch. M Willíams. 151 Boreu Sabbath gyda y prophwyd leremia. Gan y Parch. J. Pickeriug.....................167 GOHEBIAETH,— Angel yr Arglwydd—Pwy ydyw ? ............169 BARDDONIAETH. Na ad fi. Gan R. Powya ........................163 ? Derwydd. Gan Cynddelw.....................168 Mae arnaf chwant ymddatod. Gan Buallt- ydd..............................................."......163 Englyn mellditb, &c. Gan Tegid ............ 163. HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl GENAppL,— Y Bedyddwyr yfi Rwssia...........................164 India Ddwyreiniol....................................164 India Orllewinol.......................................164 Haotîsion Csfaefodtdd,— Cwrdd misol Cwm, Rhymni .....................164,; Cymmanfa Arfon.................................... 165 j Cymmanfa Dinbych, Fflint, a Meirion......165 Cymmanfa sir Benfro ................,.............166 Cynwyd................................................166 BüDYDDIADAU,— Llanuwchllyn..........................................166 Llansantífra.id. Corwen ...........................168 Tre'rddol, C'orwen....................................166 Caersws................................................... 166 Llanidloes ............................................. 16'ì Llanddoget .............................................166 Pantygof ................................................166 Croesyparc............................................. 166 Casbach.................................................1(>6 Soar, Rhymni..........................................106 Abercanaid .............................................166 Rhosllauerchrugog .................................166 Mabwgoffa,— John Lewis, Rhoswen ..............................166 Samuel Breeze, Lerpwl........................... 167 Adoltgiad t Mis,— YSenedd .............................................. 167 Prif Ysífol Cymru.................................... 167 Y'gweithwyr a'u meistriaid..................... 168 Y cyfandir............................................. I(i8 Ambywiaethad,— Cymdeithas Gyfieithiadol y Beibl ............168 At eglwysi Oymmanfa Dinbych, Füint, a Meirion-^--..........................................168 MêwnAnìlen Papyr cryf, ls. ptun; Limp Cloth Gold Lettered, ls. 4c; Limp Gold Lettered Red Edges, ls. 6ch.; Roan Gilt E^ès, 2s. EMYNAU 1 É Allari o'r Wasg, ac yn awr yn barod, • Y CANIEDYDD IEUANC, NKU GASGLIAD O EMYNAU A THONAU AT WASANAETH YSGOLION SABBATHOL Y BEDYDDWYR. CynnẀysa 6áK) Dônau a 19-5 o Emynau,—182 o'r Emynau yn Gymraeg, a'r gweddill vn Bftesoîiàeg. . •'■''',- Cloth •;li-i Hefýd, SABBATHOL, Tít CYNITWYS HOLL EMYNAU "7 CANIEDYDD lEUANCr Mewn Amlen Papyr cryf, 6c. yr un; Lhap Cloth Gold Lettered, 8c; Limp Cloth Gold Lettered Red Edges, lèç; Roan Giit Edges, ls. Anfoner am dano, gyda blaendâl, at y CasgliedyôÄ- Y PARCH. E. ROBEftíf; PONTYPRIDD. RBfrddír y ?fed i'r Dosbarthwyr. H-__________ LLANGqLLJlN:W .,. * ARGRAFFWYD Y2î SWYDDFA Y " éFREAÌL ♦''Á'R "ATHRAW," * GAN W. WILL|UÍS. 'r' Prfe Tair Ceiniog. ** ■T-0P