Skip to main content

Cyf. XXII. ., Rhif 268. Y GREAL. EBRILL, 1874. "CAMYS Nl ALLWN Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GWIRiONEDD."-PAÜL. TRAETHODAU, Äo. Arwyddion yr Aniserau. Gan y Parch B. Roberts ................................................. 73 Cymmeriad yr apostol Paul yn ngoleuni ei lythyr oyntaf at y Thessaloniaid. Gan y Parch. Chärles Davies...........................78 Y Sabbath. Gany Parch. W. Haddöclí...... 88 Yr ASdyBgydd Bûiblaidd. « Y CYNNWYSIAD. Newyddion yr egbtfysi Q# ^yw !S5 ^ywel 85 ; GoHbbiabth:,— - Angel yr Arglwydd—pwy ydyw ?....*....., Adolygiad y/ Wasg,— Pwnc ysgol ar "Hanes y mab afradlon' Holwyddoreg y Bedyddwyr, &c............ Awdl ar Ddystawrwydd ..................... BARDDONIAETH. Y môr gwydr. Gan Cynddelw..................89 Iesu. Gan Henry Myllin...........................90 Er cof am Mrs. Ann Williams. Gan Gutyn Llyfnwy a Gutyn Ebrill...........................90 Hunan-ymholiad. Gan Ioan Bach............ 90 Englynion Dirwestol. Gan Gwerydd Wyllt 90 Y gwanwyn. Gari Bualltydd............„.......90 Darlun Iesu Grist.......................................90 HANESION CREPYDDOL A GWLADOL. Y Gonol G*tf adol,— Ynewyn...................................................91 Hanbsion ẄTAMODyDn, Groèslôn, Llandwrog Tabernacl, Pembre .. Castle Street, LlangttUèn u«»ii Bedtddiadau,— Brymbo..............................., Llansantffraid Llandyrnog Moelfre....... Maewgoita,— Y Parch. John Evans, Abercanaid Mr. L. Thomas, Nantyffln.............. Adolygiad t Mis,— . • Y Senedd ....................,........... Gweithiau Alcam....................... Ynewyn yn India .................... Cymdeithas Rhyddhad Orefydd Y Duo o Edinburgh.................... Terfyniad y rhyfel .................... Y diweddar Dr. Livingstone ..... AlíBTWIABTHAIT,— Ysgoloriaeth Dr. Prichard 96 Ar werth gan W. WILLIAMS, Printer, fyc, Llangollen. ESBONIAD CYNDDELW. CYFROL I. MATTHEW—IOAN. pris 6s. 9c. PRIS 3C. Y RHAN. Rhan 1. Mat. i—vi. 12. 2. " vi. 13—x.26. PRIS 6C. Y RHAN. 8. Mat. x. 26—xvii. 13. 4. " xvii. 14—xxiv. 23. 6. '* xxiv. 24—Marc i. 11 6. Marc i. 12—xi. 6. 7. " xi. 7—Luc iii. 29. 8. Luc iii. 30-xi. 32. 9. " xi. 33—xix. 35. 10. " xix. 3G-Ioan i. 61. 11. Ioan i. 51—vi. 71. 12. " vü—xii. 10. 13. " xii. 11—xvüi. 7. PRIS 9C. Y RHAN. 14. Ioan xviii. 8—xxl. 25. CYFROL II. ACTAU—2 COR. pris 6s. 6c. PRIS 6c. Y RHAN. Rhan 15. Act. i—iv. 33. 16. " iv.33—ix. 2. 17. " ix. 2—xiii. 47. 18. " xiii. 47—xviii. 23. 19. " xviii. 23—xxv. 7. 20. " xxv. 7—xxviii. 31. 21. Rhuf. i—v. 5. 22. " v. 5—x.4. 23. " x. 4-1 Cor. i. 30. 24.1 Cor. i. 30-x. 20. 25. " x. 20-xvi.4. 26. " xvi. 6—2 Cor. x. 7. 87.2 Cor. x. 8-xiii. 13. CYFROL III. GALAT.—DAD. PRIS 6C. Y RHA.N. Rhan 28. Gal. i—vi. 18. . 29. Epfcui—PhiLJi. 12. 30. Phil. ii. 13—1 Thes'. v. 11 81.1 Thes, v. 11—2 Tim, ÿ. 13. , 32. 2 Tim. ii. 13—Heb. iii. 18. 33. Heb. iii. 19—xi. 16. 34. " xi. lft—Iago v. 19. 36. Iago v. 20—1 Ioan. 36. lloani—Iadas25. 37. Dadguddiad. 38. Ya y wasg. LLANGOLLEN: * ARGBJLFFWYD YN SWYDDFA Y "GREAL" A'R "ÁTHRAẂ," GAN W. WnJMAMS. Pris Tair Ceiniog. ý* :>~ i .