Skip to main content

Cyf. XXII. Rhip 267- GEEAL. MAWRTH, 1874. "CANYS Nt AllWH Nl DDIM ¥N ERBYH Y GWIRIONEDD, OHD DROS Y 6WIRI0NEDD."-PAUL. i: i I1!!! !ì'R TRAETHODAU, &0. Hippolytus a'i oes. Gan y Parch. J. Spinther James......................;........,.........'........49 Y Sabbath. Gan y Baroh. W. Haddock ..:. 56 Y niwed o esgeulutìo y cydgynnulliad Orist- ionogol. Gan y Parch\ J. J. Williams......59 BwBDD T GOLTGTDD,— John Howard Hinton a David Fredrick Strauss....................A......-....................66 BAB.DDONIAETH. Y CYNNWYSIAD. HANEBION CtfABI'ODYDD,— Berthlwyd, ger Pontypridd........................68 Cynwyd ............ ..:'....................................68 Ebeneser, Blaenafon.................................68 Bedtddiadau,— Moriah. Llanelli...............-......................... 68 Bethesda, Abercwmboy ............;..............68 Aborcanaid .......................................... 68 Heol y Castell, LlangoUen........................68 Glynceiriog .......,.....................................68 Dolywern..............................:.................<58 Tabernacl, Pembre....................................68 Er cof am John Williàms, Sirhowy. Gan Cynddelw ............I.............................06 Marwolaeth Ioan Emlyn. Gan Ruaìltydd .. Gö X berth yn Uosgi ao heb. ei difa. Gah D. Jones..................I................................67 HANESION CREEfDDOL A GWLADOL. Y Gongl Gesadoì— -Terrÿniad y flwyddrn gasgtyddol...............67 Trefniadau y cyrddŵu blynyddol...............67 Newyddion Cenadpi.................................07 YBeibl Hindwaidd:/..................................67 Mabwggífa,—■ Y Parch. Thomas Jones, Llandyrnog ,„......68 Mrs. Jane Francis, Llanfair ................;.... 70 Eliaabeth Edwards, Cynwyd ...;.................70 Adoltgiad t Mis,— Yr etholiad............................................. 70 Y weinyddiaeth doryaidd........................ 72 Y rhyfel Ashanteeaidd............................. 72 Dr. LiTingstohe.......................................72 India......................................................72 Manioîî.........................................1.2......72 -------------/--------—-------------------------------------------------------------------------------- Ar werth gan W. WILLIAMS, Printer, fyc, Llangollen. i ESBONIAD CYNDDELW. ~t- CYFROL X. MATTHE>V—IOAN. PRIS 08. 9C. PRIS 3C. Y RHAN. Rhan 1. Mat. i—vi. 12. 2. " vi. 13—x. 25. PRIS 60. Y RHÀN. 3. Mat. x. 26—xvii. 13. 4. " xvii. J4—xxiv. 23. 6. " xxiv. 2'4-rMarc i. 11 6. Marc i. 12-xi. 6. 7.," xi,7—Luc iü. 29. • S.LuCiii. 30—xi. 32. 9.-" xi. 33—xix. 35. 10. " xix. 36-Ioan i. 61. 11. Ioan i. 61—vi. 71. 12. " vii—xii. 10. 13. " xii. 11—xviii. 7. PRIS 9C. Y RHAN. 14. Ioan xriii. 8—xxi. 26. CYFROL II. ACTAU—2 COR. puis 6s. 6c. PRIS 6C. Y RHAN. Rhan 15. Act. i—iv. 33. J6. " iv. 33—ix. 2. 17. " ix. 2—xiii. 47. 18. " xiii.47—xviii. 23. 19. " xviii. 23-"Xxv. 7. 20. " xxv. 7—xxviii. 31. 21. Rhuf. i—v. 5. 22. " v. 5—x. 4. 23. " x.4-lCor. i.30. * 24. 1 Cor. i. 30-x. 20. 25. " x. 20-xvi. 4. " 26. " xvi. 5-2 Cor. x. 7. 27. 2Cor. x. 8-xiii. 13. CYFROL III. GALAT.— DAD. PRIS 6C. Y RHAN. Rhan 28. Gal. i—vi. 18. 29. Eph. i—Phil. ii. 12. 30. Phil. ii.13-1 Thes.v.ll 31.1 Thes. v. 11—2 Tim. ii. 13. 32. 2 Tim. ii. 13—Hob. iii 18. 33. Heb. iii. 19—xi. 16. 34. " xi. 16—Iago v. 19 35. Iäfeo v. 20-1 Ioan. 36. 1 Ioan i—Iudas 25. 37. Dadguddiad. 38. Yn y wasg. ŴÌ iiuii LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GREAL" A'R "ATHRAW," GAN W. WILLI4MS. Pris Tair Ceiniog.