Skip to main content

... .;• Cyf. XXII. Rhif 266. Y fi'REAL. CHWEFROR, 1874. CANYS Nt AtLWN Ni DDIM YN ERB?3 Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GWIRIONEDD."-PAUL. TRAETHODAU, &0. Anarol yr Arglwydd—Pwy ydyw? Gan y Parch. A. J. Parry .................................25 Gwëly y PÇrlysiau. Gan R. R. W...............28 Canon Graäsi ö flaen y Prif-lys Pabaidd. Cyfioithicdig gan.y Parch. W. Edwards .. 29 Lloifion o faes y Gair. Gan y Parch. D. Thomas .........................................,......33 Defodaeth. ( Cyfieithiedig gan J. Spinther James ...................................................35 GOHEBIAETH,— Marwgoffa y Parch. Thomas Jones, Llan- dyrnog..................•«................................41 Y CYNNWYSIAD. Haitesion Ctíabfodydd,— . Cyfarfod Chwarterol Môn...........................43 Cyfarfod Chwartot'ol Llanllyfni..................44 Llanfyllin ................................................45 Llanilltyd Fardref.................................... 45 BARDDONIAETH. Mynydd Seion. Gan Cynddelw ..........,.... 42 I'r cyfaill a anrhegodd eglwys y Tabemacl, Bethesda, âg21p. Gan Gwerydd Wyllt... 42 Myfyrion duwiol. Gan Eliseg ..................42 Y Sabbath. Gan Bualltydd .....................42 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gòwgi. Geitadoi.,— Y flwyddyn Genadol.................................43 Nodiadau ...............................................v43 Biîdtddiadaü,— Moriü., Llanelli.......................................... 45 Salem, LlaniUtyd Fardref........................ 45 Tabernacl, Pembre....................................45 Libanus, Cwmbwrla.................................45 1'jiIODAHAt.r ................................................ 45 Mabwgotta,— Mary Middleton, Llanfair........................45 Catherine Thomas, Craig y beddau............46 Adoltgiad t Mis,— Y Byrddau Ysgol.......................................46 Maer Caerfyrddin ....................................46 Priodas y Duc o Edinburgh .....................47 Yr etholiad cyfl'redinol....................,.........47 Ambywiaethaü,— Cymdeithas Traethodau Dinbych, &C.........48 Y Bywyd-fad Cenedlaethol........................48 Hanner Coron a PIÇíiii..............................48 Boneddigesau ar Fyrddau Ysgol ...............48 Mahiom...................................................48 Ar werth gan W. WILLIAMS, Printer, fyc., Llangollen, Holwýddoreg y Bedyddwyr, wedi ei threfnu er cymhorth i rieni ac athrawon yr ysgolion Sabbathol, i hyíForddi iéuengtyd Cymru yn egwyddorion ac ymarferiadau crefydd Crist, Gan y diweddar Barch. Titijs Lewis. Yr Wythfed Argraffiad. Pris 2c. ýr un, trwy y |?.ost, 2|c. I'w chael yn Swyddfa y Greal am flaendâl. ù LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GREAL" A'R "ATHRAW," GAN W. WILLIAMS. Pris Tair Ceiniog.