Skip to main content

£ẅK*- :-C" , i, W4 Cyf. XXII.| Rhif 2£5. 1/ Y' GEEAL. IPIÜ . l:i:i| i:1 IONAWR, 1874. "CANYSJll ALLWN Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GWIRIONEDD."-PAUl. Pl'i 111 I Y CYNNWYSIAD. !i;i i: Ilill TRAETHODAU, &o. Offeiriadaeth yn wreiddyn Pabyddiaeth. Gan y Parch. Isaac Jones....................... 1 Y Babbath. Gan y Parch. W. Haddocfc...... 6 Pregeth ar "Paham yr ydym yn Fedydd- wyrr" Gan y Parch. R. Jones............... 8 BwBDD X GOLTGTDD,— Dadl bedydd yn mhìith y Saeson...............13 AdOLTGIAD T WASG,— Awdl ar Ddystawrwydd, &c .....................14 Caniadan Einion Dda .............................. 17 BARDDONIAETH. Byrchau Môn, &c. Gan Cynddelw............1$ Cûn Gwenddydd, &c Gan Taliesin o Ëiflon 18 Er cof am Mr. John Owens. Gan O. Williams 18 Ar briodas Mr. I. Jenkins. Gan Bualltydd. 18 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Gewadol,— Italy.........................................................19 Y Gwyliau................................................19 Hakesioît Ctjaotodtdd,— Caorsalem, Dowlai»....................................19 Abercanaid............................................. 19 Tabernacl, Pembre....................................20 Heol y Castell, Llanjrollen........................20 Cyfarfod Hanner-blynyddol Cymmanfa Dinbych, Fflint, a Meirion .....................20 Bedtddiadac,— Abercanaid .....................«......................20 Uorwen....................................................20 Llansantflraid, Gorwen ...„.......................,. 20 Treflynnon................................................20 Brymbo...................................................20 Ceri........................................................20 Llanidloes................................................21 Llanllyfni ......................................7.........21 Caersalem, Dowlais.................................... 21 Moriah, Llanelly.......................................21 MABWGOM'A,— Y Parch. Thomas Jones, Llandyrnog.........21 Mrs. M. Owen, Penybont, Caersws............22 Adoltgiad t Mis,— Y flwyddyn............................................ 22 Ametwiaethait,— • Prawf Tichborno.......................................24 PriodasMiss Gladstone..............................24 Maniow...................................................24 lìlílll LLANGOLLEN: ARGRAri'WYD YN SWYDDFA Y "GREAL" A'* «'ATHRAW,' GAN W. WILLIAMS. Pris Taár Ceiniog.