Skip to main content

Y GREAL: SEF CYLCHGRAWN MISOL AT Mrattrójí g §ẃgìrìrẁj|r. 1874. DAH OLYGIAETH Y Parchedigion R. ELLIS, (CYNDDELWJ Caerynarfon; J. JONES, Felinfoel; ac O. DAYIES, Llangollen. CYffROL 2CXII. 2^ LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WILLIAMS.