Skip to main content

*rc^-~- Rhif 262. ■ ä-rò ' ■ Pris 3c. G R E AL. HYDREF, 1873. "CAHYS Nl ALLWH Nl DDIM YN ERBYN Y OWIRIONEDD, OND DROS Y GWIRIONEDD."-PAUl. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU", &c. Pregeth a draddodwyd i Fyfyrwyr Athrofa Llangollen, Awst 14og, 1873. Gan y Parch. A. J. Parry ..............................217 Llofflon o faes y Gair. Gan y Parch. D. Thomas................................................225 Oydwybod, a'n dyledswydd tuag ati. Gan y Parch. M. Williams ...........................226 Gwely y Pêrlysiau. Gan R. R. W ............231 Athryhth. Gan Ioan Glan. Dyfrdwy.........232 Adolygiad y Wasg,— Briwsion y Llenor, a Llef y Gwyliwr, &c ... 233 BARDDONIAETH. Crist yn nghardd Gethsemane. Gan R. Richards .............................................233 Yrathrawa'iddosbarth. GanHomoClwyd 234 Cân y saint ar ddydd eu huchel wyl. Gan G. T. Hughes .......................................23á' Englynion buddygol i W. E. Gladstone. Gan Taliesin o Eíflon ...........................234 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl GmiBOl,- Llwyddiant y Genadaeth ........................235 Simla......................................................235 Ystadogau.............................................235 Hi.irEsioN Cifabíodydd,— TJndeb Bedyddwyr Cymru........................235 Cyfarfod Chwarterol Arfon ....................236 Dolau a Rhaiadr.......................................237 Brymbo...................................................237 Bala ......................................................237 Bedyddiadait,— Bala......................................................238 Pandy'r Capel .......................................238 Heol y Castell, Llundain...........................238 Mabwgoefa,— Y Paroh. Darid Dudley Eyans, 238 Adolygiad y Mis,— Rhyfel ..........................,........................239 Y Rhyddfrydwyr ....................................239 Y Cyfreithiwr Cyffredinol ........................**> Y byd masnachol....................•...............«** Newyddion tramor .....,...........................240 Ambtwiabthad,— Bedyddiad Offeiriad.............,.............„,,., 240 Cas ddynion Catwg ddoeth.....................240 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y «'GREAL" A'R "ATHRAW,1 GAN W. WILLIAMS.