Skip to main content

T GREAL. MEDI, 1873. "CANYS Nl ALLWN Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GWIRIONEDD."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &o. Crdwybod, a'n dyledswydd tuag ati. Gan yParch. M. Williams ........................... 193 Yr athrawiaethau a ddysgir yn y bedydd. Gan J. H .............................................197 Yr apostol Paul: braslun o hanes ei fywyd. 198 Gweddi y tyngwr, neu ei lŵ wedi ei ogluro. Gan Gomer Howlands ...........................205 Llythyr Ignatius at eglwys Smyrna. Gan W. G. J................................................206 BARDDONIAETH. Crist yn nghardd Gethsemane..................208 Trefn ogoneddus y cadw. Gan A, G. Maolor ................................................208 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gougl Gmíadod,— ei Uafur.........................„,„........„.. 209 Hanesioit Cctabfodydd,— Athrofa y Bedyddwyr yn y Gogledd, 200 Kidderminster.......................................210 Dolyworn, Glynceiriog..............................210 Bedíddiadad,— Caorlloon .........................«...„................210 Tabernacl, Pembro .................................210 Glynceiriog .............................................210 Abercanaid.............................................210 Caersalem, Dowlais.................................210 Soar, Fostiniog....................................... 210 Pantycol.yu............................................. 210 PÎÍoDASAU...................„„......................... 211 Mabwgojta,— Mr. Richard Roberts, Rhuthyn i..............211 Mrs. Margaret Thomas ...........................212 Y Parch. John Thomas, Waenfawr............213 Miss E. Lewis, Pembro ...........................214 Adojytgiad x Mis,— Y woinyddiaeth.......................................214 Gladstono ac addysg ..................~.~.......215 Gladstone yn y Wyddgrug.............,.......••• 215 Amrywiaeth y mia............................••••• 216 Yoynhauaf .............................................216 Y Brif Ysgol.............................,...............216 Newyddion tramor .....,„„...„...............,,, 216 LLANGOLLEN: ARGRAFPWYD YN SWYDDFA Y "GREAL" A'R "ATHRAW," GAN W. WILLIAMS. :jì