Skip to main content

'*■:■&•::<.. % J&/ÍSL 6&ÚtWl&* & HIF $5&. &M&&.Ç& écytAA^íSuié^l T*ris 3c. •0 *>', y * Y GK EBRILL, 1873 * ,. ., .. .' :■.'■:... -...■. "CANYS Nl ALLWN Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRîOîîEDD, OND DROS Y GWJMONIDD."-PAÖl. Y CYNNWYSIAD. , v ... ., TRAETHODAU, ŴC. Y cwbl o ddyn yn gynnẃy!»dig raewn gwasanaethu Duw. Gan y Pá%h. B. Tbomas........................................«...... 73 Llofflon o faes y gair. Gan y Parch.>D. Thomas................................................-%77 Nodiadau Amerioanaidd. Gan D. T. D ... tè Priodoleddau moesol Duw. Gan y Paroh. W. ü. Evans.......................................... 81 Ystyriaethau ar waith yr Arglwydd Iesu Grist. Gun G. J. Uughes..................... 83 Aboitsiad yWasö,—- Esboniad ar y Testament Newydd, 4kî....., 86 BARDDONIAETH. Adgyfodíad y gwanẁyu. Gau Hywel Cernyw................................................ 89 Ycymmundeb. Gau A.G. Maelor............ 90 Llinnellau er cof am Mrs. Ja.ne Jones, Pwllheli. Gar- T. Hnmnbrors.............. 90 Bedd fy mam. Gan BuaUtydu............... 90 Bobert bach, maby Parch. R. E. WiUiama, &o. GaaDewiBaCh ...'•■....................... 99 . Englyn, &c. Gán Rbbert Jones............... 89»- Uffera. * Gau»Ioan Brycheùúog............... »0 4ANESIÓN CREFYBDOL A GWLADOL. , Y GoNGr. Genadoi,,— YgyichwylflynyddoJ ,..*.......,.,.»..,,.*,>..>.. 91, Newyddion Tramor ,.,..,,,.......,.„....,,...,.„J-»l J ■". HaNHSIOW CYflAOTOOTrDÖ,— Goodwick, sw'ydd Beüfro."..............."........... 91 Üyfarfbd Ohw£.rter Dinbych, Ffüut, a Meir- ionydd.......................;........................... 98 öoe,dj>oeth,..................„...,,.,..,................. 93 BjînîJmrADAtr,— ■ ■ \ í .', Glynoeirìog „........................................... 93 Cüersaîeni, Dowìêds......"ẁ.;...^.tf,................. 93 Blaenfibs................................................... 93 S&Iigui' ............*.......ÎKr>i*....<...............„,., 93 Caerynarfon ............................................ 95 Balem, Oefacymmei'au.............................. 93 Marwgoiîfa,— Mrs. Mary Thomas, Nantyffln, Gogiuaa ... 94 Mr. John Eynon, OTfermaU, Dowl^is .......'.. 8* Mr. Robert Foulkes, Dinbyoh...............;.;..< 9* Adoj.xoiab -c Mie,—■ - TSeuadd....................,.„....„.................. 94 Byrdüau ysgolion.................................... 96 ' ' ÄJ_____ LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y «'GRÈAL' • GAN W. WILLIAMS. A'R "ATHRAW