Skip to main content

Y GREAL. \M MAWRTH, 1873. "CANYS Nl ALLWN Nl DDIM YN ERBYN Y OWIRIONEDD, OND DROS Y GWIRtONEDD."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &C. Cip-drem ar sefyllfa grefyddol y byd .........49 Priodoleddau moesol Duw. Gan y Parch. W. O. EvanB ..........................................62 Ystyriaethau ar ddechreu blwyddyn. Gan yParch. A. Williams..............................53 Nodion amrywiol. Gan Mr. Hugh Williams 56 Yr Iesu yn ymweled à Nazareth, ac yn cael ei ddirmygu a'i erlid ymaith gan ei gyd- wladwyr. Gan y Parch. Ioan G. Jones ... 68 Enoch Hughes, un o ddiaconiaid eglwys Fedyddiedig Iesu Grist yn Llandudno. Gan S. O. Hughes .................................64 BARDDONIAETH. Arthur ac Owen. Gan Dewi Bach ............65 Dagrau Iesu Grist. Gan Ieuan Padarn......66 Seion a'r flwyddyn 1872. Gan A. G. Maelor 66 Y ferch fach ar lan y Werydd. GanEos MoeUre ................................................66 HANESION CREPYDDOL A GWLADOL. Y Gosoi. Gbwadol,— Diwedd y flwyddyn ...................„............66 Llydaw ...................................................66 India.........................................................66 Bahamas...................................................66 Hanesioit Ctfabfodtdd,— Cyfarfod Chwarterol Môn...........................66 Wrocsam...................................................67 Bbdyddiadaiv— Caorsalom, Dowlais....................................67 IIool y Castell, Llundain ...........................67 Abercanaid .............................................67 Salem, Caerdydd.......................................67 Moriah, Llanolly .......................................67 Port Dinorwio..........................................67 Seion, Coedyddol-...................•................67 Sardis, Dinorwio.........m............................ 67 Mabwgofpa,— Mrs. Jane Jones, Oross Keys, Pwllheli ...... 67 Mrs. Roberts, Stryt y Llan, Ábergele.........69 Mrs. Caroline Evans,Twynyrodyn, Merthyr 70 Adoltoiad t Mis,— Senedd-dymhor 1878.................................70 Y sefyll allan yn y Deheudir.....................71 Damwain ................................................72 Yspaea......................................................72 Dr. Haycroft.............................................72