Skip to main content

Rhif 254. Pris 3c. T GREAL. CHWEFROR, 1873. "CAKYS Nl ALLWN Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DR08 Y GWIR!ONEDD.n-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &o. Yr Iesu yn ymweled â Nazareth, ac yn cael ei ddirmygu a'i erlid ymaith gan ei gyd- wladwyr.' Gan y Parch. Ioan Gwyndud Jones ....î."...gj|.......................................25 Ymweliad â Ridüermineter. Gan y Parch. H. Jones, M.A .......................................30 Dechreuad açhos y Bedyddwyr yn Llan- wydden. Gân y Parch. J. Prichard, D.D. 34 i mdysgawdwyr mawr y byd. Enoch, un o Gan D. Glan Cíwÿd Adolygiad íWasg,— Cofiant y diweddar Barch. W 35 . Roberts, gweinidog y Bedyddwyr yn Fforddlas .j. 40 BARDDONIAETH. Llais Duw yn Eden. Gan Homo Clwyd......40 Claddedigaeth Moses. Gan D. Jones.........41 Cynddelw yn canu i'w ddarlun ..................41 Annerchiad i ddarlun Cynddelw. Gan E. Meigant Jones.......................................42 Marwnad a gyfansoddwyd er coffadwriaeth am Mary Davies, &c. Gan J. Jenkins......42 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongi GehàDOL.................................... .42 HANESIOIî CyFAB:FODYDD,— Cyfarfod Chwarter Arfon...........................43 Nefyn ..............i.......................................44 Rhuthyn ................................................44 BBDYDDIADAtr,— " Abercanaid ...............................•.............44 Llansantffraid, Corwen..............................44 Bagillt......................................................44 Caersalem, Dowlais.................................... 44 Bethesda, Arfon .......................................44 Nefyn ......................................................44 . MABWGOPÍA,— Mra. Mary Jones, Fountain, Dowlais......... 44 Gaenor Jones, Bontnewydd........................ 45 Adolygiad y Mis,— Y flwyddyn 1872.......................................45 Cyfnewidiadau Seneddol y fiwyddyn .........45 Prif fesurau gwleidyddol y fiwyddyn .........46 Y cyflafareddiad.......................................46 Sofyllfay glowyr.......................................46 Labrwyr...................................................47 Masnach ..........-....................................47 íinwadol...................................~........."»' 47 Yflwyddyn 1873 ..;....................................47" Maitioît 48 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GREAL" A'R "ATHRAW," GAN W. WILLIAMS.