Skip to main content

Rhif 253. Y GREAL. IONAWR, 1873. "CANYS Nl ALLWN Nl DDIM YN ERBYN Y 6WIRI0NEDD, OND DROS Y GWIIÌIONEDD."-PÄUL TRAETHODAU, &o. Yr Iesn yn ymwoled â Nazareth, ac yn cael ei ddirmygu a'i erlid ymaith gan ei gyd- wladwyr. Gan y Parch. Ioan Gwyndud Jonos ................................................... 1 Ymweliad â Kidderminster. Gan y Parch. H. Jones, M.A ...'.................................... 6 Y Pasg. Gan Goronwy Ddu..................... 9 Genadaeth Gartreíbl Cymmanfa Dinbych,* Fflint, a Meirion. Gan H. C, Williams ... 13 Gohbbiaeth,— Areithfa Mathetes....................................14 Y CYNNWYSIAD. HANESION CREFYDDOLA GWLADOL. Y Gonri. Genadol,— Y oasgliadau............................................. 10 HAlTBSIOlî CTFABFODTDD,— Cyfarfod Hanner-blynyddol Dinbych, Pflint, a Meirionydd..........................................19 Llanfair, Dyffryn Clwyd...........................20 Pedworydd agoriad Oaersalem, Dowlais ... 20 Cyfarfod Chwarter rhan uohaf sir Gaer- fyrddin ................................................21 BEDTDDIADAD,— AroiiTGiAu tWasg,— Llawlyfr y Bedyddwyr Cymreig, am 1873. 10 BARDDONIAETH. Er coffadwriaeth am Miss Mary Davies, Bottws Fach, &c.. Gan Aneurin ............17 Marwolaoth yCristiön. Gan Hywel Cernyw. 17 Anghoflo'r fynwent. Gan A. G. Maelor...... 17 Y gauaf. Gan J. J........,..».,......................17 Dyoddefladau Crist. Gan J. T. Williams ... 18 Yddeilengrin..........................................18 Bedydd yr Arglwydd Iesu. Gan Elizabeth Thomas................................................ 18 Cusan. Cîan Uenor o'r Llwyui.................. 18 Y llyw. Gan Iforwyson ...........................18 Boreu dydd y farn. Gan J. J.....................18 Dolgeüau ................................................21 Llanfair, DyÖryn Clwyd...........................21 Abercwmboye ....................<.....................21 Libanús, Owmbwrla .......................•.........21 Oaorsalem Nowydd....................................21 Cíiorsulom, Dowlais....................................21 Priodasad £1 Maewgoffa,— Y Parch John Evans, Abercanaid............... 21 Mr. Dìi vict Jones, Dinbych ........................22 Mrs. Èliza Haddoclt, gynt o Dredegar ......32 Mrs. Deborah Jones, Abergele..................23 Ahbtwiabtbad,—,. Y diweddar Baroh. W.Roborts, Fforddlas... 24 Manion ..........,,.......................................24