Skip to main content

£3 Y GREAL: CYLCHGRAWN MISOL Wammálg g §ŵgìẂ6rg:t. 1873. DAN OLYGIAETH Y FABCHEDIGION R- ELLIS, (CYNDDELW,) J. JONES, ac O. DAVIES. CYFEOL 2C3CI. P2 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WHUAIIS, 1 SWYDDFA "Y GBEAL" A'B "ATBBAW."