Skip to main content

Rhif 252. Pris 3c. Y GREAL. RHAGFYR, 1872. "CANYS Nl ALLWN Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRiONEDD, OND DROS Y GWiRIONEDD."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &o. Ail ddyfodiad yr Arglwydd Iesa Grist......263 Yr achosion o dlodi y radd isel, a'r llwybr goreu i'w codi a'u dyrchafu. Gan y Parch. W. Haddock..............................267 Undeb y Bedyddwyr yn Manchester. Gau Hywel Oernyw....................................272 Cymnieriad dianwadaì yn hanfodol i ath- raw llwyddiannus. Gan G. R ....„....»...< 275 ADOIYGIAD X WASG,— Pwnc ar " Esgeuluswyr yr ysgol Sabbath- ol."...................................................... 277 BARDDONIAETH. Diwedd y flwyddyn. Gan R. Powys.........278 Y diweddar Barch. W. Roberts, (Nefydd.) Gan Oadwgan Pardd ...........................278 Yrenaid. Ganlforwyson.....................~. 279 Edrych ar Iesu. Gan A. G. Maelor .........279 Er cof anx Gwilym Mai, Oaerfyrddin. Gan J. J......................................................279 HANESION CREPYDDOL A GWLADOL. Y GONGl GBffADOt,— India ......................................................280 Llydaw ...................................................280 Hajtesioîî Ctí'abfodydd,— Talgraig, Llangian .................................280 Bedyddiadatt,— Rhuthyn................................................280 Tabernacl, Brymbo .................................280 Philadelphia, Abertawy...........................280 Llanidloes................................................280 Drefnewydd ..........................................2ö0 Caersalem, Caerynarfon.........................., 280 Rhosllanerchrugog ...............„................230 Manchester.............................................280 Heoly Castell, Llangollen........................2S0 Maewgoita,— Y Parch. John Jenkins, Llydaw............... 281 Mr. Robert Simon, Manchester ...............282 Mr. John Pickering, Coedpoeth...............282 Adoltgiad x Mis,— Yrystorm............................................. 283 Yr Eglwys Wladol ac yrnneillduaeth......... 283 Cynnydd y Bedyddwyr........................... 284 Danrweiniau ..........................................285 Gwleidyddiaeth.......................................2S5 Yeasgliaûau ......................„..................279 I Y CnwwîsiAD.......................................285 LLANGOLLEN: ARGRAPFWYD YH ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR.GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS Y DIÄPRWYWYR.