Skip to main content

1::ü T GREAL. TACHWEDD, 1872. 1 , 'üé "CANYS Hl ALLWN HI DDIM YN ERBYN Y CWIRIONEDD, OND DROS Y GWIRIONEDD.M-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODATJ, &C. Pregeth ar farwolaeth y Dr. W. Morgan, Caergybi. Gan y Parch. D. D. Evans ... 241 Paul a'r Thessaloniaid. Gan y Parch. G. Davies................................................247 Yr achosion o dlodi y radd isel, a'r Uwybr goreu i'w codi a'u dyrchafu. Gan y Parch. W. Haddock..............................250 Adoltgiad t Wasg,— Y cyfammod newydd ..............................255 Religious Education.................................255 YGorsen ................................................255 Esboniad cyüawn ar y Testament Newydd 256 Pregeth ar Addoliad ..............................256 BARDDONIAETH. Gogoniant y groes Gan A. G. Maelor......257 'Roedd rhosyn coch ar fur y tŷ. Gan leuan Padarn ................................................257 Y Cristion. Gan Ioan Bach.....................257 Dyinuniad. Gan Ioan Brycheiniog .........258 HANESION CREPYDDOL A GWLADOL. Y Gongi. Gesadoi.,— Cynaadledd Manceiaion...........................253 Yrlwerddon.......................................... 258 HAITBSIOH' CraUtFODYDD,— Pantywaen, ger Dowlais...........................259 Porthyrhyd.............................................259 Cyfarfod Chwarterol Arfon..................;.. 259 Cyfarfod Chwarterol Môn........................ 260 Pontlotyn, Rhymni .................................261 Bala...................................................... 261 Bedsddiadau,— Llandyrnog............................................. 261 Pontrhydfendigaid .................................261 Caerlleon ................................................261 Rhoshirwaen, Lleyn................................261 Abercwmboy .................................M.......261 Glyndyfrdwy..........................................261 Mabwgoita,— Y Parch. John Morris, Cwmifor ...............261 Mrs- Louisa Hughes, Lixwm..................261 Misses Jane a Mary DaTies, Bstfcws Bach.. 262 Adoitgiad x Mis,— Y mis......................................................264 Y glo ...............................................•......264 Y cynhanaf....................................«.......264 Prif ysgoli Gymru................................. 26á LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR.GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS X DIRPRWYWYR.