Skip to main content

Y GREAL. MAI, 1872. " CANYS Nl ALLWN Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GWIRIONEDD."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Myfvrdodau Hamddonol. Gan y Parch. A. J.Parry................................................ 97 Swydd Archofí'eiriadol Crist. Gan y Parch. Ẅ. Edwards..........................................101 Addoliad. Gan y Parch. J. A. Morris ......ÌOG HYNAFIAETHAt;,— Llowelyn Moel y Pantri. Gan Cynddolw.. 107 Adolygiad x Wasg,— Student's Hobrew Loxicon........................108 Yr Ysgol Sabbathol.................................110 BARDDONIAETH. Y fynwent. Gan Glan Padarn..................111 Cariad brawdol. Gan Tafalog..................112 Llinnellau a gyfansoddwyd ar ol gweled wvth o ieuengtyd yn cael eu bedyddio. Gàn Gutyn Llyfnwy..............................112 BeddargraffW. M. Jones. Gan Taliosin o Eiflon...................................................112 Bedydd plant. Gan G. T. Hughes............112 Y Newyddiadur. Gan Berwynfab............112 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Genadol,— Y Parch. G. H. Rouse, LL.B......................113 Bedyddiadau ..........................................113 Cyfarfodydd Mai ....................................113 HAînEsioN Cctaefodtdd,— Lerpwl a Birkenhead .............................. llé Seion, Coedyddol, Llanberis..................v.. 114 Bedtddiadau,— Pen^^bryn, Llangollen..............................114 Cynwyd...................................................114 Tabernacl, Cefn ruawr..............................114 Garth......................................................114 Maewgoita,— Mrs. Jones, priod y Parch. Dl. Jones, gynt o Dongwynlas.......................................114 Mr. Jarues Jones, Valley...........................116 Y Parch. Stephen Pugh, Brondrerawr ......116 Miss Margaret Willianis, Llanidloes ,........ 117 Hugh Jonos, Pandy'r Capel ..........~.........117 Y Parch. EdwardErans, Cynwyd ............118 Adoltgiad t Mis,— Y strike jti Warwickshire........................118 Lloegr ac America .................................119 Y Senedd................................................119 Mesur y Tafarndai....................................119 YBallot...................................................180 MesurPrifysgol Dublin...........................120