Skip to main content

Y GREAL. EBRILL, 1872. J%% : •: "CAHYS Nl ALLWN Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GWIRIONEDD."-PAÜL, Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Cofiant Mr. W. Prichard, Llandudno. Gan ' Dr. Prichard..........................................73 Addoliad. Gan y Parch. J. A. Morris.........79 Swvdd Arehoffeiriadol Orist. Gan y Parch. Ẅ. Edwards..........................................81 Adgofion amy diweddar Barch. E.Wilhams, Aberystwyth. Gan Cynddelw ...............85 Y rnanteision a'r anfanteision o feddu ac ar- ddangos annibjmìaeth meddwl yn ngwa- hanol sefyllfaoedd bywyd. Gan Hugh Williams.......................................ÉÉ**"* ^ Adoitgiad t WAsg,— Dafydd Evans, Ffynnonhenry, &c............ Galargan am y diweddar Barch. E. Will- iams. Gan Taliesin Diolchwn am ein bara. Gan Caradog James, 91 Y cÿfarfod blynyddol...........................;ẃ;ft'92 HAmEsioir Cyfaeíodydd,— Cyfarfod Chwarterol Dinbych, Fflint, a Meirion ................................................93 Cyfarfod Chwarterol Arfon........................93 Bodfari......................................................93 Bedtddiadatt,— Caersalem, Dowlais.„................................. 93 Llanllyfni ................................................93 Noddfa, Treorci................................,..... Caersalem Newydd....................................93 Llanfairmathafarneithaf, Môn .....,............93 Brynhyfryd, Glyn Ebwy ŵ...........;.~.........93 1, Mynwy.............;.........................93 ...................I........................... 93 Coedpoeth................................................93 Peiodasatj............................................. Mabwgofia,— Mr. Thomas John, Caerdydd.......„......... Mr. John Thomas, Roath........................... 94 Adoltgiad t Mis,—- Y dydd diolchgarwch................................. 9á Y Senedd ............................................. Y ddadl ar addysg...........■......................., 95 Dadl Dilhe...................................í~..........95 Ygoden...................................................96 Mesur claddu.......................................... 96