Skip to main content

Y GBEAL. MAWRTH, 1872. CANYS N! ALLWN Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GWIRIONEDD."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Annerchiad a draddodwyd i fyfyrwyr Ath- rofa y Bedyddwvr yn Llanffollen. Gan Mathetes................................................49 Ffvdd y Testament Newydd. Gan Dewi GlanClwyd ..........................................56 Cofìant Mr. William Prichard, Llandudno... 59 BARDDONIAETH. Englynion i'r diweddar O. Davies Hughes, Ysw. Gan Hywel Oernyw .....................64 Neb ond Duw. Gan Caradog James .........64 Soion. Gan G. T. Hughes ........................65 Y gwanwyn. Gan John Williams ............65 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Genadol,— Cylchwyl flynyddol y Gymdeithas ...........65 Rhufain ...................................................65 Cenadon newyddion .................................66 Y Pwyllgor .............................................6S Haîtesion Ctpaefodydd,— Cyfarfod Chwarterol Morganwg ...............66 Dinbych BEDTDDIADAtT,— Dolgellau...................................................67 Llangoed...................................................C7 Llanorchymedd .......................................67 Bethesda, Maesaleg.................................67 Sardis, Dínorwic.......................................67 Castle Street, Llangollen........................... 67 .......................................67 Peiodasau ....................................... MaeWQ03?3?A,— Y Parch. T. Roberts, Gellifaelog, Dowlais... 67 Mr. John Richards, Felinfoel.....................68 Mrs. Elizabeth Meeson.............................. 68 Adoltgiad x Mis,— YSenedd ................................................69 Mesur addysg Ysgotland...........................71 Mesurcladdu ..........................................71 Mesur y mŵnau.......................................71 Mesur y tafarndai ....................................71 Iarll Mavo................................................71 Y Cyfandir................................................71 AìrEYWIAETHAU,— Y cyfarfod diolchgarwch ...........................72 Haìtcost...................................................72