Skip to main content

Y GREAL. IONAWR, 1872. "CANYS Nl ALLWN N! DDIM YN ERBYN Y BWIRIONEDD, OND DROS Y GWIRIONEDD."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Addoliad. Gan y Parch. J. A. Morris ...... 1 Ffydd y Testament Newydd ..................... 3A Dim un enaìd. Gan y Parch. C. DaTÌes...... 6 ™ Nodiadau Americanaidd. Gan D. J. D ...... 7 Myfyrdodau ar ddechreu y flwyddyn 1872. GanL ................................................... 11 Y manteision a'r anfanteision o feddu ao arddangos annibyniaeth meddwl yn ngwahanol sefylJfaoedd bywyd. Gan H. Wilhams................................................13 Adolygiad t Wasg,— Y Pwlpud yn y Teulu, &c........................... 14 Llawlyfr y Bedyddwyr Cymreig am 1872 ... 15 Blodeu'r Beirdd, &c .................................16 BARDDONIAETH. Codiad yr haul. Gan D. Jones ..................16 Er cof am Mrs. Parry, priod Mr. H. Parry, Croesyswallt. Gan E. Roberts ...............17 Y mab afradlon. Gan Gwerydd Wyllt ...... 17 Cwymp Ierioho yn arddangosiad o fuddyg- oliaeth yr efengyl. Gan G. T. Eughes ... 17 CastéH-jj|plbadam. Gan GlanPadarn.........17 HANESION CREPYDDOL A GWLADOL. Y Gongi. Genadoi.,— Llydaw ..................................................18 Newyddion Dwyreiniol..............................18 Newyddion Gorllewinol.............................. 18 Y Gwylìau................................................18 HAîTBSIOlî CríABFODTDD,— Cyfarfod Hanner-blynyddolDinbych, Ffîint, a Meirionydd....................................... 19 Ail agoriad capel y Bedyddwyr, Heol y Castell, Llangollen.................................19 Talýbont, Ceredigion.................................20 Bedyddiadau,— Caersalem, Dowlais.................................... 20 Sardis, Llandinorwic.................................20 Mabwgoita,— William Samuel Jones, Llanddeusant, Mr. Wiiliam Edwards, Moss .......—.., Mrs. Wilhams, Penycoed, Brymbo ..., Adoltsiad t Mis,— Cymmeryd cyfrif.............................„ Archebion newyddion................"...... ,22 ,24 Maiüos..................................................24 - LLANGOLLEN: ARGRAPFẀYtríîltrÄRGRAPFDY Y BEDYDDẀYR.GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS Y DIRPRWYWYR*