Skip to main content

Rhîf 234. Y GREAL. MEHEFIN, 1871 "CANYS Nl ALLWN Nl DDIM ¥N ERBYN Y GW.RIONEDD, OND DROS Y BWIRiQNEDD."-PAÜL Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Sylwadau ar y diweddar Hugh Jones, Rhuthyn. Gan J. Sìmon .....................121 Crist yn maddeu pechodau, Gan E. Parry i24 Gwely y pêrlysiau. Gan R. R. W ...........127 Myfyrdodau hamddenol. Gan y Goìygydd 128 Cymmeriad. Gan Gwílym Iorwerth.........134 AdOMlGIAD T WASG,— Cyfres yr ysgol Sabbathol, &c................., 136 Pwncysgol, &c.......................................137 BARDDONIAETH. lachawdwriaeth i'r colledig. Gan R. H. Owen..................................„...............137 Ybyd. Gan R. I. Ffraid........................138 HANESION CREPYDDOL A GWLADOL. Y Gongü Gehadoi*,— Trysorfa Adeíladu y Bedyddwyr...............138 Undeb y Bedyddwyr.............................. 139 Y Gymdeithas Gyfieithiadol.....................139 Y Genadaeth Brydeirüg a Gwyddelig ,.,... 139 Y Gymdeitbas Genadoì ,.,...„,..................139 üymdéithasy Traethodau.......................■ 189 Oymdeithas y Gwyr leuaánc..................... 139 HASISION CyFABFODYBB,—• Cyfarfod Chwarter Arfon........................ 140 Cyfarfod Chwarterol Môn........................140 Cyfarfod blynyddol y Feibl Gymdeithas ... 140 Bbbyddiadaìt,— Bootle......................................................141 Llangefni................................................ 141 Mabwgoffa, — Mrs. Willíams, Nefyn .-. 141 Adoiygiad y Mis,— Y dadgyssylltiad a'r dadwaddoliad ......... 142 Mesurau ereill...................................... 144 Anirywiaeth..........................................144 Aheywiabthaît,— Cyfarfod ymadawol y Parch. J, Jones, Brymbo................................................ 144 MAHiosr............................••.....................144 1§ 'ii'iì ii'íi! tiiHi 'H- :■.•:> i;!íj iiüilPil fl"' (; LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMS, BROS Y IJIRPRWYWYR,