Skip to main content

Rhif 230. Pris 3c. Y GREAL. CHWEFROR, 1871. "GANYS ni allwn ni ddim yn erbyn y gwirionedd, OND DROS Y GWIRIONEDD."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &C Myfyrdodau hamddenol. Gan y Golygydd. 25 Yr ysgol Sabbathol yn ei phérthynas ag eg- lwys Dduw. Gan y Parch. W. Willianis... 27 Iob àr fyrdra ei oes. Gan Charles ............31 Y pwys ijGristionogion i feddu üÿdd ddiys- gog ynfngair Duw. Gan y Parch. W. Haddoct, îwyngwyn.............................. 34 COHEBIAETH,— At y Parch. A. J. Parry, Lerpwl ...............37 Adoltgiad i Wasg,— Hanes y Ddadl ar Fedydd, a gymmerodd le yn Rhuthyn, swydd Dinbych, &c......... 37 Cofiànt y Parch. R. Roberts, Plasynmonwm 38 Perl i blentyn ...................................:......39 Llawlyfr y Bedyddwyr Cymreig, ám 1871... 40 Y Pwlpud yn y teulu..................................40 BARDDONIAETH. Abraham...............................................■ 41 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongiì Genadol,— Bedyddio................................................42 -s -' f' . Bedyddfanau,...........................,....,.,......,,, 42 Haîtesion Ctfabfodydd,— •- ------- — Cyfarfod Chwarterol Arfon........................ 43 Dinbych................................................... 44 Nefyn......................................................44 Adulam, Feünfoel....................................44 Bedyddiadau,— Felinfoel.....................»............................44 Seion, Cefn mawr ................,...................44 Mabwgoita,— ' , Mrs. Mary Jones, Tỳ nẅwr, Llechylched ... 44 Mrsr Parry, Croesyswallt...........................45 Mr. Edward-Jor/és, Fron Ücha' Ffarm ......46 Mrs. WiUiäms, Harp, Nfef^ :........;.......... 46 ADOLTGIÌDŶMlS,ÿ' ■ ' Yrhyfel............„..^.L.............................45 Yspaen î.v.Ä'..............:...'...........................47 Ymerodraeth Gernìanÿ.................«...,»...... 47 Cynghòrfa y Môr Dur:......,...............Ú........47 Cwymp Paris.............................................48 NewyddíòD. cartrefol.................................48 Manion.....................................«..•......... 48 /■■? %'r *~ LLANGOLLEN: * ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDŸDDWYR.GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS Y DlfìPRWYWYjR.