Skip to main content

Rhif 227. Pris 3c. Y GREAL. TACHWEDD, 1870. CANYS Nl ALLWN Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GWIRIONEDD.**-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODATJ, &o. Cofiant y Parch. R. Roberts, Plasynmon wm, Corwen. Gan y Parch. H. C. Williams... 241 Dammegion Prophwydoliaethol Balaam. Gan Hugh Williams, Bethesda Arfon......244 Cymmeinad y Gwaredwr yn ngoleu Pen- feddyleg, ( Phrenoloyy)...........................247 Dyledswyddau aelodau eglwysig tuag at yrysgol Sabbathol ..............................251 Adoitgiad x Wasg,— Cyfres y Bedyddwyr.—Y Beibl a'i Dde- honghad, &c....................................... BARDDONIAETH. Abraham................................................255 Llinnellau er cof am G. Jones. Cynwyd, &c. 256 Poel Famau.............................................256 Vt Parch. E. Morris, Cefncoedycymmer *... 256 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Goîtgi. Genadod,— Marwolaethau..........................................25? Helaethu terfynan....................................267 China......................................................257 Haitesioiî Ctfabî'odtdd,— Cyfarfod Chwarterol Arfon .....................257 Cyfarfod Chwarterol MOn ........................258 Bedtddiadatj,— Everton Village, Lerpwl...........................259 Clydach...................................................S69 Mabwgofpa,— Y Parch. R. Prichard, Dinbych ...............269 John Hughes, Tynymin...........................259 B. W. Edwards, Penyfron........................260 Mr. Thomas Griffith Thomas, Bootle, Ler- pwl......................................................261 Adoltgias t Mis,— Deddf addysg Y rhyfel..................................................264 Rhufain...................................................264 Yr ystorm................................................264 Y Dywysogea Louisa..............................264 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS Y DIRPRWYWYR.