Skip to main content

Rhif 226. Pris 3c. Y GREAL. HYDREF, 1870. " CANYS Nl ALLWN Nl DOIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GWIRIONEDD."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &C. Coflanty Parch. R. Roberts.Plasynmonwm, Corwen. -Gan y Parch. H. C. Williams... 217 Cadwedigaeth babanod. Gan y Parch. W. Jones, Tongwynlas ..............................221 Cymmeriad y Gwaredwr yn ngolen Pen- feddyleg, (Phrenotogi/)...........................226 Gweithgarwch crefyddol. Gan Goronwy Ddu o Geredigion .................................229 BARDDONIAETH. HANESION CREPYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Genadod,— Y Genadaeth Americanaidd.....................233 Burmah...................................................234 Y Genadaeth Garenaidd...........................23é Y Genadaeth Shanaidd ...........................231 India Ddeheuol .......................................234 Y Genadaeth Chiniaidd...........................234 Y Genadaeth Dramor..............................234 Has-esioît Ctfabi'odtdi), Cyfarfod Chwarterol Dinbych, Fflint, a Meirion................................................235 Cenadaeth Artrefol Dinbych, &c...............235 Dolywern, Glynceiriog..............................23G Bedyddiadau,— Llanehan ................................................236 Oolwyn ...................................................236 Llandyrnog.............................................236 Seion, Brynmawr....................................236 Pbiodasau......................,.........................236 Mabwgotfa,— Mrs. Williams, Treflynnon................,.......236 Adowgiad t Mis,— Yrhyfel...................................................237 Rhufain.............„.....................................238 Y gadlong Captäìa....................................239 Y Cymdeithasau ....................................239 Ametwtaethau,— Athrofa Hwlffordd....................................239 Christmas Erans ....................................240 MAiaoir................................,..................249 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS Y DIRPRWYWYR.