Skip to main content

Rhif 224. Y GREAL. AWST, 1870. " CAfJŸS Nl ALLWN Nl DDIM ¥N ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GWIRIOXEOD."-PAUL. j "~~ , Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &a. Unoliaeth Bedydd y Testament Newydd. Gan. y. Parch. E. Evnns, Dowlais............169 Cadẁedigáeth babanod. Gan y Parch. W. Jones, Tongwynlas ..............................172 Cofiant y diweddar Barch. J. Kelly, Bont- newydd. Gan y Parch. E. Jones, Rhuth- yn ......................................................176 YdynynRhuf. yü.—Pwyydyw? YCrist- ion neu y pechadur. Gan y Parch. I. Jones, Rhyl..........................................178 Hywafiabthau,— Her i'r diafol ..................„................... ASOLYOIAD T WaSG,— Hanes eglwys Llangollen, ác.....................181 Tr Yrgrythyrau yn ddigonol reol fiydd ac ymarweddiad, &c................................. 183 BARDDONIAETH. Abraham ................................................184 Ymenyddeg, (Phrenoioçi/.) Gan Cynddelw. 184 Clwb trugaredd. Gan T. Caradog James... 184 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Genadoi.,— Affrica ...................................................185 ARGRAPPWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMS, DftOS Y DIRPRWYWYR.