Skip to main content

i' !;i W& Rhif 223. Pris 3c. I GREAL. GORPHENAF, 1870. CANYS Nl ALLWN Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DR08 Y GWIRIOHEDD."-PAÜL. Y CYNNWYSIAD. TEAETHODAU, &0. Yr Ysgrythyrau yn ddigonol reol flydd ac ymarweddiad. Gan y Parch. W. Roberts, Rhos ...................................................145 Gweithgarwch crefyddol. Gan Goronwy Ddu o Geredigion.................................152 Gwely y pêrlysiau. Gan R. R. W ............166 YdynynRhuf. vii.—Pwyydyw? Y Crist- ion neu y pechadur. Gan y Parch. I. Jones, Rhyl..........................................167 ÀDOLTOIA.D î WASG,— Hanes fegrwys Fedyddiedig Iesu Grist yn Llangollen, &o.......................................161 BARDDONIAETH. Buddygoliaeth. Gan R. R. W..................162 Er cof am Mr. Richard Jones,- Hafodgyn- fawr, Glynceiriog, &c. Gan Ioan Rhagfyr 162 Ceiniog Duw. Gan T. Caradog James......162 Dyddyfarn. Gan Owen Dinorwig .........162 HANESION CREPYDDOL A GWLADOL. Y GoiíaL Gbhadol,— Y Gymdeithas Gyíioithiadol.....................163 Yr efengyl yn Llydaw,—Derbyniad i'r eg- lwys.......................................„.......... 163 Hanesion Cîtabîodtdd, Cymmanfa Dinbych, Fflint, a Meirion......165 Cymmahfa Arfon ,MM..........„..................166 Cymmanfa Môn................,.„..„.„............166 BSDOTDUDAIT,— Llanllyfhi .......................................;........167 Moriah............................„.....................167 Carmel, Fron ..................;„„;..................167 Heol y CasteU, Llangollon........................167 l'BIODASATJ...............„,............„..„.„.„...,„ 168 Mabwöoípa,— Y Parch. T. E. James, A.C., Glynnedd. 168 Adolygiad y Mis,— Ein Senedd.............................................168 Newyddion Tramor.....................«..........168 .* ". T T.S • ' '.C. 'Á jf.vtsi ARGRAFPWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS Y DIRPRWYWYR. LLANGOLLEN: