Skip to main content

■> >' "., ^ -v rt Pris 3c. I; I' Y GREAL. MEHEFIN, 1870. r.ih.| 'CANYS N| ALLWN Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GWIRIONEDD."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODATT, Ao. Oofiant y diweddar Barch. J. Kelly, Bont- newydd. Gan y Parch. B. Jones............121 Gwely y Pêrlysiau. Gan R. R. W ............ 126 Gweithgarwch crefyddol....................(......127 Hanos eglwys Capel y Beirdd, yn nghydag ychydig o hanes hen feirdd y gynimyd- ogaeth. GanR. Thomas .....................132 GOHEBIAETH,— Layman o Oswestry at Sylwedydd............132 At y Parch. A. J. Parry...........................132 Atebiad...................................................132 A DOÜTGIA.D t Wasg,— Y Traethiadur Gwyddorawl.....................134 BAR.DDONIAETH. Abraham.........................„••••:...............,35 Ierusalem deg. Gan R. R. Wilhams.........136 Beddfymam. Gan A. C ........................136 Penderfyniad y Cristion. Gan T. C. James 136 HANESION CREPYDDOL A GWLADOL. Y GoifGL GeITADOL,— Y gylchwyl flynyddol..............................136 UDdeb y Bedyddwyr ..............................137 Cymdeithas Gyfieithiadol ý Bedyddwyr ... 137 Cymdeithas Traethodau y Bedyddwyr......138 Y Gymdeithas Wyddeüg ........................138 Hanesion Ctfabfodtdd, \ Cyfarfod Chwarterol Môn ........................138 Glynceiriog.............................................138 Y FeiblGymdeithasFrytanaiddaThramor 138 Bedtddiadau,— Glynceiriog.............................................139 Pantycelyn .............................................139 Penybryn, Llangollen..............................139 Pbiodasaú......äf! 139 M ABWGOOT A,— Mrs. M. A.j^bérts, Bangor.....................'139 Mrs. Jóne ityflìn 140 Adoltgiad t Mis,— Y Senedd................................................140 AMRTWIAETHAir,— At Fedyddwyr Arfon.............................. 142 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS Y DIRPRWYWYR.