Skip to main content

Rhip 220. Pius 3c. ■ ■ ■ Y GREAL. EBRILL, 1870. '':!!i: " CAMŸS Nl AUWN Kl DDIM YN ERBYN Y GWIRIONEDO, OND DROS Y GWIRIONEQD."-PAUl. ì ■ J!1| Y CYNNWYSIAD. '■<'\'M\ TRAETHODAU, &c. Pregoth ar Ioan v. 44. Gan y diweddar Barch. D. Jones, Folinganol ..................73 Athroniaeth breuddwydion. Gan y Pareh. }. Pickecing ..........................................74t Y dyn defnyddiol gyda chrefydd. Gan G. 'Roberts, Bangor....................................76 Gwely y pêrlysiau. Gan R. R. Williams ... 79 Pregeth ar Phil. ii. 5—8............................80 Cymhwysder athraw yr ysgol Sabbathol. Gan E. W ............................................81 Amynedd. Gan R. Roberts, Llanllyfni......83 Dirwest.—Diweddglo annerchiad. Gan. L. Lee, Manchester.................................... 85 GOHBBIASTH,— Cadwedigaeth babanod.;............................86 At y Parch. A. J. Parry, Lefripwl...............87 A^DOLTGIAD T WÀSG,— Nodiadatf Gwahaniaothol y Bedyddwyr, &c. 88 -Stífle Bedydd yn y Testament Newydd, &c. 89 HANESION CREFYDDOL A GTWLADOL. Y GONGL GliîrADOL,— Germany...................................................91- Mabanladdiad yn India .......:...................91" Iamaica ...................................................91 Hanesioit Ctfaefodtdd,— Cyfarfod Chwarterol Dinbych, &c...............91 SÖar, Llanfairtalhaiarn..............................92- Llangollen .,..............................................92 Bedtddiadau,— 92 ' I BARDDONIAETH. Llinnellau er cof am Mary Vaughan, Stay- little. Gan J. Ceulanyûd Williams.....•.... 89 'Yr ystorm. Gap Logýnfab........................90 Beth sy'n hardd?" Gan Dowi Wÿn oîynwy. 90 Llinnellau ar farwolaeth Mastcr H. H. Hughes, Four Crosses, &c. Gan O.Jones. 90 Y gôg. a'r gareg ateb. Gan Llenor o'r Llwyni...................................................90 Rhyl...., Bangor......................................................92 GeUiíraer...................................................92 Glyn Bbwy.....................-..........................92 Colwyn....................'■.....................—.*......92 Llanelian.....................,..........................92 Mabwgoita,—' — ...... Y Parch. R. Roborts, Swyddffyniioii .........92 Adoltgiad t Mis,— Y Senedd................................................93 Y Fasged................................................95 Ambswi ahehü, -t- At y Parch. R. Jones, Llanllymì ..<..-.-<........ 95 Yr annghyfiawnder cyssylltiedig a'r myn- wentydd plwyfol....................................95 Tragy wyddoldeb. Maniojj