Skip to main content

Rhif 219. Pris 3c. y GREAL. MAWUTH, 1870. ; ■■i"|i "CAHYS Nl ALLWN Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GWIRIONÊDD."*-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAÜ, &C. Yr araeth agoriadol yn nghyfarfod TTnde'b y Bedyddwyr Cymreig. Gan Dr. Prichard. 49 Trem ar holyntion y tiwyddyn 18G9. Gan y Parch.H, Cernyw Williams.....................65 Safle bedydd yn y Testament Newydd. Gan y Parch. E. Jones .................................68 GoHEBIAETH,— Cadwedigaeth babanod..............................02 Adoltgiad t Wasg,— Y Parthsyllydd, neu Eirlyfr Daearyddol, &c. 64 Crefydd Ymarferol, &c..............................64 Llawlyfr Adrodd a Chanu, &c.....................65 BARDDONIAETH. Abraham CfS HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y GOWGL GEÍTAÎJODj— Colli cyfeillion .............,............................ 67 Adegcasglu ..,,„...,...................................67 Y Ganowiaid.............................................67 Haẃesiöw CtFAbfödtdd,— Rhuddlan................................................68 BEDTDDIADAt?,— Bëthel, Llanelli..........................................68 Cöinewydd...............................................68 Aberafon...........<.......................................G8 Siloam, Cendl ..........................................68 Machen ...................................................68 Fenuel, Cemaös .........„............................08 Maewgoffa,— Darid Lewis, Bootle, ger Lerpwl............... 68 AdoiìTöiad t MiSj— Senedd dymhor 1870 .................................69 Ysgrif tir yr Iwerddon..............................69 Ysgrif addysg genedlaethol.....................69 Ÿr ÿsgrif claddu ymneillduol.....................70 Prif ysgol i Gymni....................................70 Ambtwiaethhtt,— At Layman o Oswestry..............................71 Ein Cymmanfa..........................................71 MANIOH 72 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS Y DIRPRWYWYR.