Skip to main content

CANYS Ni ALLWN Nl DDIM VN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GWIRIONEDD^-PAUL. Y CYNNWYSIAD. • TRAETHÖDAU", &c. Dysgyblaeth Eglwysig,- GanyParch.D. Davies .........•>■...........••............•............^6' Sylwadau coSadwriaethol am W. Simon, Dinbych. Gan ei fab, J. Simon, Rhuthyn 271 At Ditus. Gan R. Ellis, ièu.......................273 Ffeithiau Hanesyddol. Gan y Parch. R. Jones, Llanllyfni....................................275 Cyssondeb. Gan Hug% Roberts, Lerpwl... 277 HYNAÍIAETHAH,— Nódiadan Byriòn. Gan y Parch. J. Jonésf *' .* Brymbo....................:.......~...:..............279 GOHEBIAETH,— Cadwedigaeth Babanod............................280 Atebiad i ofyniad Bachgen o'r Ysgol Sul, yn Ngbeal Tachwedd ...........................281 BARDDONIAETH. Cydymdeimlad. ŵan J. C. _William9.........282 Difaterwch. Gan.Párry,...........................283 Dyfodiad. y Gauaf, «Skn Grufludd ab Ior- werth...............:.-..•......"........................ 283 Cyfarchiad Priod.-, ' i Mr. G. Mathews aMiss Ann Griiìi is, y ddau ó Sirhowy 283 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gowat GÉVÁDbi,— Y Genadaeth Dráraor..............................283 HAŴESION CTFABI'ODYDD,— Deri, Swydd Fynwy'»......................„.......284 Bethel, Trefiynnon ................................. 284 Ynysyfelin.............................,............... 284 Bedyddiadaü,— Penybryn, Llangollon...........,.................. #>4 Dolywern, Glynceiriog........................... tó1* Bethel, Treflÿnnon .........:.........,...'.'...-...... 284 Croesyswallt ........,........;........'................ 284 Glyndyírdwý ....................................;..... 284 Corwen..............^Ä»...............;.............. 284 Glynceiriog.........7ÜT.............................. 284 MabWGOM'A,— Y Paroh. William Williams..................... 284 Mr. Caleb. Jenkins....................................285 Adolygiad x, Mis,— Cynnadledd Aberystwyth......ì.................285 Camlas Suez.............\........................'.... 286 YGynghorfaBabyddol .,.......,................. 286 Cynghor Trefol mewn capel i'r Bedyddwyr 287 Amrywiaeth ..................,.v..................... 287 AMB'rWlAETHAU,— Gwaith Cymmanfa .............................^. 288 Y Gymdeithas Gyfieithiadol.......";.............288 . Manioît..........................................„...... 288 GnmwYSiAD ...................'....................... 289 ■<r:\ LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS Y DIRPRWYWYR."*