Skip to main content

Rhif 213. . *5^^ijj I*RIS 3« î greal. MEDI, 1869. "CANYS Nl ALLWN Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GWIRIONEDD."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &o. Gwirfoddolrwydd mewn crefydd, Gan y Parch. O. Davies, Llangollen..................I95 Diarhebion gwahanol Genedloedd. Gan y Parch. D. lìvans, Casnewydd ...............198 Ffeithiaa hanesyddol. Gan y Parch. B. Jones, Llanllyfni .................................200 Y diweddar Thomas Hughes, Craig y Ddew- art, gerllaw Rhuthyn ...........................202 Y golygfeydd gwrthgyferbyniol yn nghy- hoeddiad y gyfraith a'r efengyl. Gan L. Lee, Manehester....................................206 Adgoflon yr areithfa.................................207 GoHEBIAETH,— Cadwedigaeth babanod ...........................208 Plant ein cynnulleidfaoedd .....................209 Adoltgiad x Wasg,— Hanes y Bedyddwyr, &c...........................210 BARDDONIAETH. Emyn ar y dôn a elwir " Aldwinlele.".........211 Ymson hwyrol .......................................2J1 Y mŵnwr..............................................^211 Y gwragedd wrth y groea........................21i HANESION CREEYDpOL A GWLADOL. Y Goiîgl Geitadol,— Galwad o gynìniau China........................212 Llafurwyr newyddion i'r cynhauaf............212 Cymhorth-gais o Lydaw at Gymru............213 Cyfarfod cyhoeddus yn Nhremel, &c......... 213 HANESIOir Cotarfodîdd,— Abergele ................................................214 Llanfachreth a Llan,ddeusant ..................214 Capel Gwyn, Môn...........................».......215 HallLane, Lerpwl...............................*•— 215 Bedtddiadatî,— Heol y castell, Llangollen........................215 Corwen................................................... 215 Llanfachreth ..........................................216 Nebo, Ystrad Rhondda ..<........................215 Moriah, Dowlais......................•................215 Peiodasatt ..........„..................,..............215 Maewgoma.......„....................................215 Adolygiad t Mis,— Senedd-dymhor 1869..............................216 Yr eglwysyn Nghymru..........................217 Y prawfynNghaerdydd...........................217 AmbîWiaethatj,— Llangernyw.............................................218 Y Gymdeíthas Gyfieithiadol.....................218 Y Parch. T. E. James, M.A., Glynnedd......218 Mawioh...................'...»............................218