Skip to main content

Rhif 212. I*Ris 3c. Y GREAL. AWST, 1869. "OANYS Nl AUWN Nl OOIM YN ERBYN Y GITOHMDD, OND DROS Y GWIRIONEDD."-PAUl. Y CYNNWYSIAR. TRAETHODAT7, &c. Gwirfoddolrwydd mewn -crefydd. Gan y Parch. O. Davies, L!an#olIen ........ ..... 171 At Ditus. Gan R. Ellia, Iou..................... 174 Holiadau áèátebion ar fywyd y Messiah. Gan L. W.'Ŵaẅis, Llangollen.................. 170 Y pedẅar.bórieddwr. Gan y Parch. R. Evanp, Lefpẃl .........................,..........179 GoHEBIAETH,— Plant ein cynnulleidfaoedd .....................181 Cadwedigaeth babanod...........................181 Adootgiai» t Wass,— Litnograph Portrait o'r Parch. T. Thomas, D.D., Llywydd Coleg Pontypwl, &c ......183 Y Group Bedyddwyr, &c ........................183 BARDDONIAETH. Abraham................................................lg5 Dal dy afael. Gan T. Caradog James ......185 Hen feddyliau ar ol J. Francis, &c. Gan Ahtud G. Maelor ................................186 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y GongIi Genadol,— Y Genadaethyn Allahabad......................186 Cynnadledd o'r Cenadon Gwyddelig.........187 Llythyr oddiwrth, y Parch.i-J. JenMns, Morlaix, &e.......................................... 187 Rhestr o gyframadau eglwysi Dinbyoh, Fflint, a Meirion, at Gymmanfa y Wydd- grug, Mehefln, 1868.............................. isg CyfrifCymmanfaDinbych,Fflint,aMeirion, am y flwyddyn 1868, a gynnaliwyd yn y Wyddgrug, Mehefin 8fed a'r 9fed............189 Hanesion Cyfabfodydd,— Athrofa y Bedyddwyr yn y Gogledd......... 189 Cymmanfa Morganwg..........................i... 189 Cymmanfa Arfon .................................... 190 LÌanfairtalhaiarn....................................190 Glynceiriog.............................................190 Moelfre, Llànsilin....................................190 Bodfari................................................... 191 Llangollen.............................................19.1 Bedyddiadau,— Llanllyfni................................................191 Dylifau...................................................191 Staylittle................................................191 Caorphili................................................191 Peiodasatt............................................. 191 Mabwgoffa,— Mrs. Mary Morgan, Llanelli..................... 191 Miss Ruhamah Elliss Llanfaircaereinioh ... 192 Adolygiad t Mis,— Ysgrif yr eglwys Wyddelig.....................193 Amryẁiaetb..........,................................ 194 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR.GAN WILLIAM WILLIAMS, DÄOS Y DIRFRWYWYR.