Skip to main content

I. .• . <âT <xRE AL. , MAI, 1869. GOLYGFEYDD Y PRESEB. <B?an 23r. ©h>en, ©aeẃfiìììr. Mae yn amlwg nas ■ gallodd y doethaf o ddoethion y ddaear ddeall egwyddorion gogoneddus y llywodraeth fawr wrth ha un y mae y Llywydd bèndigedig yn dwyn ÿn mlaen ei holl wriadau trugarog, nes y byddo ef wedi eu cwblhau mewn gweith- îìediad. GalLdynion, yn ngoleu y gorphenol, ymresymu pa beth fydd'canlyniadau gwahanol achosion, a thynu casgliadau oddiwrth ffeithiau a fyddo wedi cymmeryd Ue. Nid oes n«b dynion, er cymmaint eu hymffrost yn eu doethineb a'u gwÿbodaeth, wedi gallu gwnèyd mwy na hyny gydag un sicrwydd. Pwy ddyn mewn unrhyw oes ^ allodd ddarllert y deddfau mawrion wrth ba rai y mae yr Anfeidrol yn gweithredu, Cyn i Dduw yn weithredol eu hamlygu? " Canys pwy a wybu feddwl yr Arglwydd?" îíeu pwy a ddeallodd ei gynlluniau gogoneddus nes eu gweled mewn gweithrediad ? Onid yw yn ffaith anwadadwy mai trwy weithr ediadau ac amgylchiadau mae y Iehofah J"n gallu ein dysgu ni i amgyffred ei fwriadau grasol? Mae amgylchiadau wedi gwneyd yn amlwg a dealladwy lawer o wireddau gogoneddus, nad oedd dynion yn gallu eu hamgyffred, er eu bod wedi eu hysbysu yn eu tafodiaith briodol; yr oedd yn rhaid i ddynion gael y mynegiadau mewn gweithrediadau cyn eu deall yn briodol, eu teimlo yn effeithiol, a'u gwerthfawrogi yn gydweddol â'u mhawredd hanfodol. Gwna cy- hoeddi jfeyddid i'r caethdayn collfarnol greu gobaith gorfoleddus yn ei fynwes, ond ^'y weithred ryddhaol a'i dwg i brofiad o fawr werth y fendith. Esbonio y meddwl anfeidrol yn weithredol y bu Iesu Grist yn y byd hwn; gosod îaBddwl Duw mewn gweithred, a gweithio cynlluniau yr Hollwybodol er eu ham- lygu yn ddigon goleu i drigolion y ddaear oedd Crist yr Arglwydd yma. Duw mewn cnawd yn gweithio oedd "Duw gyda ni." Gweithredydd oedd ef yma, ac nid cyn- Uunydd. Ar gyfrif hyn mae efe wedi agor golygfeydd gogoneddus ger ein bron mewn Üawer man digon dinod o'r blaen ; ond y mae cwmmwl y gogoniant byth yn aros ar lawer llanerch y bù ef yn aros. Yn y'PRESEB yr ydym yn ei gael gyntaf yn weledig; ac yn yr olwg arno yr ydym yn cael golygfeydd mawreddof. Yn yr olygfa gyntaf, gwelwn Dduw mewîí Safle newydd. Paid dychrynu, ddárllSnydd, y maé yn ffaith; Duw ei hun mewn saflejiewydd; Duw a ymgnawdolodd; Duw a ymddangosodd yn y cnawd. *'A'r gair a wnaethpwyd yn gnawd, ac a drigodd yn ein plith ni......yn llawn gras a * gwirionedd."^ircíiŵ Duw oedd yn fywyd i Adda yn Eden ; ond welŴioll gyflawn- der y Duwdod yn bodoli yn gorphorol yn Nghrist yr Arglwydd, yn mhreseb Bethle- « hem. Duw gyda ni, o'n tu ni, o'n plaid ni, i'n gwaredu ni. Duw a ymddangosodd * yn y cnawd, "er esbonio yn weithredol i ddynion ei feddiannau tragywyddol. Duw ei hun yn ein natur a welaf yn y preseb, er gweithio allan y meddwl mawr ag y bu . nerth yr Anfeidrol eiAun yn ei ffurfio; yr hwn a linnellwyd ganddo ar leni prophwyd- oliaeth. m " Henffych. i'n Duw a'n Ceidẁad hael, ^ A gy^'rodd ärno'n nhatur wael." Cymmerodd natur dyn i guddio'i hunan mawr, er agor celjoedd dwyfol ras i lwch y Uawafí Yr oedd y meddwl dwyfol mor ánfeidrol fel nad oedd neb llai na Duw ei hun 13