Skip to main content

Rhif 208. Fris 3c I GREAL. EBRILL, 1869. "CANYS Nl ALIWN Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GWlRIONEDD."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &C. Blagur myfyrdoâ. Gan y Parch. D. Evans, Dudley..........................................—.....73 Y ganfed Salm. Gan Oyndäelw ...............78 Morwriaeth Feiblaidd. Gan Spinther ......79 Gwaith newydd Dr. Fairbairn. Gan y Parch. O. Davies, Llangollen..................81 Hyjjab'iaethat/,— Bettws. GanCynddelw...........................85 Adolygiad y Wasg,— Credó'auy byd........................................„ ss Goiîyntadat; ao Atebion,— At y Parch. A. J. Parry, Lerpwl............... 86 Atebiad................................................... sq At y Parch. R. Ellis, (Cynddelw,) &c ...„..„ 86 BARDDONIAETH. Hanes Abraham ..............................•••......87 Pennillion ar farwolaeth y Parch.R. Roberts, Plasynmonwm. Gan J. Jones, (I. Tegid.) 87 " Iehofa'n Cyfiáwnder." Gan R. R. W ......88 I'r Parch. J. Morris, Cwmifor. Gan R. Jones 88 I Gwrthwynebwch y diafol. Gan T. 0. James 88 I Y plentyn amddifad. Gan J. Roberts.........88 Nerth yn ol y dydd. Gan Ioan Rhagfyr ... 88 HANESION CREFTDDOL A GWLADOL. T Gosgiì Genadoi,— Marwolaeth Cenadwr.................»...............89 Cýnnygion am wasanaeth Cenadol ............89 Cenadon yn cyrhaedd y maes.....................89 Y bywyd Cenadol ....„..,...........................89 HANESIOBT CYBAEI'ODTDD,— Cymmanfa Moorfields, Llundain...............89 CyfarfodChwarter Dinbych,PfÌint, aMeirion 90 Cymmanfa Lerpwl, &c..............................90 Bedyddiadau,— Llangernyw .............................................90 Carmel, Pron.............................................90 Twyngwyn................................................90 Tabor, Dinas, Dyfed.................................90 Victoria, Mynwy.......................................90 Hebron, Ystrad Rhondda..........................90 Rhuthyn...................................................90 Horeb, Gelligaer.......................................90 Brynhyfryd, Glyn Ebwy ...........................90 Briton Ferry.............................................90 Pbiodasatt................................................90 Mabwgoota,— John Davies, Rhuthyn..............................90 Ann Evans, Rhuthyn.................................91 Cathrine Owen..........................................91 Robert Burton, Hirnant Fach.....................91 Eliza Morgan ..........................................91 JemaimaOwens.......................................92 Ann Jones................................................92 Mrs. Elizabeth Evans, Cricieth..................92 Adoiygiad y Mis,— Y Senedd................................................ 92 Y carcharorion Ffeniaidd........................... 94 Gwaredigaeth hynod.................................94 America................................................... Tywysog a Thywysoges Cymru .....*............ 94 Ambywiaethatt,— Gweddi dros y colegati..............................95 Mauioií ..,............................»••................96 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS Y DIRPRWYWYR.