Skip to main content

Pris 3c. T GEEAL. MAWRTH, 1869. "CANYS Nl ALLWN Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y QWIRIONEDD."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU", &0. Personolrwydd Crefydd. Gan y Parch H. Jones, M.A., Llangollen . . • • • •*••' Chwaeth at Ddiodydd Meddwol. Gan L. Lee, Manchester..........53 Plant ein Cynnulleidfaoedd. Gan y Parch. W. E. Watkins, Andwch .......5é Morwriaeth Feiblaidd. Gan Spinther . . 66 Blagur Myfyrdod. Gan y Parch. D. Evans, Casnewydd............69 Elusengarwch. Gan Miss C. Jones, Moelfre 61 BARDDONIAETH. Deigryn galar ar ol Mrs. Hird. Gan Cefni. 64 Y Salm xxiii. Alleiriaa. Gän Cynddelw . 66 Cwyn Seion, ar ymadawiad y Parch. H. O. Williams, (Hywel Cernyw.) Gan Dewi Bach 65 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Goiîgi. Gbhtadoii,— Cymdeithas Genadol y Bedyddwyr • • ■ 66 Haicbsiûn Czfabbodtdd,— Staylittle . . • . ..........67 Cyfarfod Chwarterol Brynaman, Morganwg 68 Cwmtwrch ac Ystradgynlais......68 Cyfarfod ChwarterolDosbarthuchaf Swydd Gaerfyrddin . ."'.'.'. . . . . . , Hebron, Dowlais ■ . ■. . . • . . . . . Cyfarfod Chwarterol Môn . ..... . Bedîddiadau,— Rhuddlan. . . . . . Llanrwst...... Salem^ Amlwch. . . . Hill Park, HwhTordd . * Efynnonhenry ..... Aberteifi.....■ Bolywern, Glynoeiriog . Seion, Rhydwen, Dylifa» Pbiodasaü. 68 68 68 G9 09 69 09 69 69 69 Mabwgoeía,— Mr. David Dayies, Rose Place, Lerpwl . 69 Adoltgiad x Mis,—- EisteddiadySenedd. .... , ,,i . 70 lechyd ein Brenines. . . . . . ; '. .71 Masnach ............. 71 Deddf Llwgrwobrwyaeth ... ... 72 Newyddion Tramor ..... , . v 72 MahiosT . ..... . . . , ... „72 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS Y DIRPRWYWYR.