Skip to main content

Rhif 206. Pris 3c. T G :i -I CHWEFROK, 1869. "CANYS Nl AUWH Nl DDIM VI ERBYN Y GWSRIOMEDO, OID DROS Y GWIRIONSDD.--PAUL. ■i-::!!:1: jfi'lj ''!;;i!;!i Y CYNNWYSIAD. TRAETHODATT, &C. Cymmanfa—Ei hawdurdod a'i chyfansodd- iad. Gan y Parcli. A. J. Parry, Lerpwl... 25 Personolrwydd crefydd. Gan y Parch. H. Jones, M.A.,Llangollen........................27 Iesu yn cael ei enw ar gyfrif ei waith. Gan y Parch. J. G. Owen, D.D., Oaerdydd......30 Gwely y Pèrlysiau. Gan R. B. W ............32 Morwriaeth Feiblaidd. Gan Spinther ......33 Amser. Gan Hugh Roberts, Lerpwl .........39 Htnafiaethatt,— Gwrecsam ........................................ 39 Adoitgiad t Wasg,- Darlithiau i Blant ..... BARDDONIAETH. Diwedd y flwyddyn 1868. Gan D. Myrddin Davies...................................................41 Haelioni. Gan Thomas Caradog James......41 Llinnellau i William a Mary Jones. Gan Goronwy Ddu o Geredigion.....................41 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. T GONGffi Geîîadoi,,— Cenadaethau ündeb y Bedyddwyr Americ- anaidd...................................................42 Bedyddiadau............................................. 42 HANESION CTEA:K]?ODTDD,— Llandyrnog .............................................43 Cwmfelin, Llanboidy.................................43 Bedtddiadatt,— Tongwynlas .............................................43 Llanerchymedd .......................................43 Ffynnonhenry ............■..............................43 Penybryn, Llangollen .................,............43 LlansantfFraid, Corwen..............................43 Soar, Ystalyfera ..r....................................43 Caerlleon...................................................43 Pbiodasatt ................................................44 MAIÍWGOI'I'A,— Mr. Azariah Prichard, Cefn mawr ............44 Mr. William Matthias, Gfynnedd...............44 Mr. Dafydd Williams, Penybont, Aberteifi.. 45 Mr. John George, Llantẃd, ger Aberteifl ... 45 Mrs. M. Owen, Brymbo.:............................45 Mary Eliza Jones, Rhymni........................45 John John, Rhymni .................................46 Adoltgiad t Mis,— Ymneillduwyr yn y Senedd........................46 Claddedigaeth yn y Wyddgrug..................46 Y weinyddiaeth a'r Senedd........................46 Deddf llwgrwobrwyaeth ...........................47 Newyddion tramoraidd..................m..........47 Ametẅi aethau, — Coleg Pontypwl .......................................47 Llawlyfr y Bedyddwyr Cymreig am 1869 ... 47 Maiíion...................................................48 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS Y DIRPRWYWYR.