Skip to main content

L^ W . II".' Ỳ~ iii.................. ^0**. nJOfa» to«u*-3& Rhip 205. Pris 3c. I GEEAL. IONAWR, 1869. 'CAMYS »11 ALLWN Nl DdÍnTyÍeRBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GWIRIONEDD."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAIT, &c. Cymmanfa—Ei hawdurdod a'i chyfansodd- iad. Gan y Parch. A. J. Parry, Lerpwl... 1 Pregeth ar Mat. ix. 2. Can y diweddar Barch. D. Jones, Felinganol .................. 4 Gwely y PSrlysiau. Gan R. R. Ẅ............... 7 Ymddialedd. Gan y Parch. W. Haddocfe... 8 Yr ysgrifenydd dysgybledig. Gan y Parch. S. G. Green,B.A.,Lly wydd Athrofa Rawdon 12 Adolygiad y Wasg,— Esboniad ar y Testament Newydd ............ 15 Ysbrydolrwydd teyrnas Crist.....................15 BARDDONIAETH. TTndeb. Gan Iforwyson James..................16 Seren Bethlehem. Gan Ieuan Caradog......17 Pob peth yn dda. Gan Cynddelw...............17 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Genadol,— Y Genadaeth yn y Gwyliau........................ 17 India.........................................................17 Affrica...................................................... 18 India Orllewinol..................,....................18 Cyfarfod Hanner-blynyddol Cymmanfa Din- bych, Fíìint, a Meirion...........................18 Cyfarfod Chwarteról Arfon........................19 Bedtddiadatt,— Gwawr, Rhoshirwaen.................................20 Tabernacl, Cefnmawr ..............................20 Coedpoeth................................................20 Tottenham Court Road, Llundain...............20 Llanfaircaereinion....................................20 Cwmdâr ...................................................20 Llanllugan................................................20 Nebo, Penycae..........................................20 Noddfa, Treorci.......................................20 Casllwchwr......................................:.........20 Oymmer. Rhondda....................................20 Seilo, Tredegar..........................................20 Soar, Dinas.............................................20 Heol y Castell, Mangollen ........................20 Mabwgofpa,— Y Parch. R. Roberts, Plasynmonwm......... 20 Adolygiad x Mis,— Cyfarfyddiad y Senedd..............................22 Y weinyddiaeth newydd...........................22 Y Cyfringynghor.......................................23 Aelodau heb fod yn y Cyfringynghor.........23 Yrystorm................................................23 Amrywiaeth.............................................24 AMEyWIAETHATJ.....i...........,........................ 24 ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMS, DR.OS Y DIRPRWYWYR.