Skip to main content

Rhif 204. Pris 3c. T GREAL. RHAGFYR, 1868. "CANYS Nl ALLWN Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GWIRIONEDD."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. L,i' TBAETHODAU, &c. YsbrydolrwyddteyrnasCrist. GanyParch. J. Jones, Brymbo ..............^..............269 Gwely y pêrlysiau. Gan R. R. vv ............274 Yr ysgrifenydd dysgybledig. Gan y Parch. S.G. Green ..........................................275 PregetharLuc iv. 18,19. Gan y Parch. D. Jones, Pelinganol.................................277 Dyledswydd aelodau eglwysig i ymdrechu o blaid yr ysgol Sabbathol Gan R. Jones, Hafodgynfawr.......................................281 GOHEBIAETH,— Atebiad i Un o'r Dosbarth ........................283 BARDDONIAETH. Llinnellau coffadwriaethol am Mrs. Anne Owen. Gan Owen Edwards..................285 Coed yr Hydref. Gan Hywel Cernyw ......285 Mae'r Iesu'n fyw. Gan J. C. Williams......285 Englynion i'r Parch. J. James, Pontnpont. Gan Goronwy Ddu o Geredigion............<»° I :; HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Goîtgi. Genadoi,,— Y daioni anuniongyrchol ........................^86 Nodiadau tramoraidd ..............................28e Hajíesioh Ctfabíodydd,— Llanelwy ................................................287 Caerceiliog .............................................287 Cyfarfod chwarterol Môn...........................287 Bedtddiadau,— Salem, Caerdydd ....................................288 Colwyn...................................................288 Llandinorwic ..........................................288 Tìctoria...................................................288 Llanddeusant ..........................................288 Glynceiriog.............................................288 288 Pbiodasaü.................................... Mabwgoffa,— Mrs. Hird, Lerpwl....................................288 Y Parch. John Kelly, Bontnewydd.........*" 289 Y Parch. R. Roberts, Plasynmonwm'.."."."'..' 289 John Williams, Bangor ....................."j|"' 259 Adolygiad x Mis,— Cymru a'r etholiad .................................£89 Newyddion Tramor .......................!.*"."" 290 Damweiniau............................."..".'.".'.',".] .".',"*, 291 AMBYWIAETHAr/, — Pethau bychain................................... 29l CsmrwisiAD ................................. ># 291 lâ LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS Y DIRPRWYWYR.