Skip to main content

Rhif 203. Pris 3c. Y GEEAL. TACHWEDD, 1868. 'CANYS Nl ALLWN Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GWIRIOMEDD."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETH0DAT7, &o. YsbrydolrwyddteymasCrist. GanyParch. J. Jones, Brymbo................................. 245 Tywysenau o wahanol feusydd. Gan Hywel Cernyw................................................249 Gwroldeb santaidd. Gan y Parch. R. Jones, Iilanllyfni.............................................250 Gwely y pêrlysiau....................................253 Blagur myfyrdod. Gan y Parch. D. Evans, Dudley ................................................254 Goheeiaeiii,— At y Parch. H. Jones, M.A., Llangollen......259 Adoi.tgi ad t Wasg,— Y Parthsyllydd, &o .................................259 The Church in its relation to the state ...... 260 The Liberation Society .......„.................. 360 BARDDONIAETH. Ioseph o Arimathea. Gan Dewi Bach...... 261 Er cof am Ann Davies, &C. Gan Ioan Mai. 261 Yr haf. Gan Ioan Myllon........................261 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y GONÖL GeNADOL,— Cymdeithas y dynion iouainc......—. 2C2 Bedyddwyr Sweden.................................262 Hanesion Ctfabeodidd,— Corwen ...................................................263 Talywern a Machynlleth...........................263 Caersws.............................................>.....263 Moelunben, ger Llanfairtalhaiarn............263 Casnewydd ar Wysg...........................i.....263 Rhuthyn .........................................,......263 Rhosybol ................................................264 Bristol—Cyfarfod Hydrefol TJndeb y Bed- yddwyr................................................26á BSDTDDIADAtr,— Tabemacl, Cefn mawr..............................264 Heol y Castell, Llangollen........................264 Garth a'r Fron .......................................264 Treffynnon .............................................264 Pbiodasaü., ...................................264 Adolygiad t Mis,— Annerchiad y Gbbal at etholwyr Cymru ... 264 Ameywiabthau',— Cenadaeth Artrefol sir Gaerynarfon.........267 Llynlleifiad—Bedyddiad dyn hynod .........267 Deuddeg ffordd i fyrhau bywyd...............268 Manion.............„.................................268 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS Y DIRFRWYWYR.