Skip to main content

Rhif 202. Pris 3c. Y GREAL. HYDREF, 1868. "CANYS Nl ALLWN Nl DDIW YN ERBYN Y GWIMONEDD, OND DROS Y GWIRIONEDD."~PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODATJ, &c. Y cyfammod newydd. Gan Dr. Pricharü... 222 Annerchiad i fyfÿrwyr athrofa LlangoUen, 1868. Gan y Parch. K. Ellis..................227 Cann mawl .............................................*<« BARDDONIAETH. Llinellau er cof am yr athrylithgar Iolo Goch. Gan J. Ceulanydd Ẅilliama ......234 Yr amaethwr. Gan Ioan Caradog............234 Iesu. Gan Ioan Myllon...........................234 HANESION CBEFYDDOL A GWLADOL. Y GONOI. GüITABOli,— Y Gymdeithas Gyfieithiadol.....................235 Hanisioit Cttaefodctd,— CyfLfô'd Chwartérôl Dinbych.^c •••«••••••• 237 Cymdeithas Genadol Artrefol Dinbych, &c. 238 Staylittle................................................«K Seion, Cefn mawr....................................zw Bedtddiadat;,-— Glynceiriog.............................................239 Moriali ...................................................239 Llanerchymedd.......................................239 Heol y Castell, Llangollen........................239 Dolywem................................................239 Rhos............................;.........................239 Penrhyncoch ...,......................................239 Ystalyfera................................................239 Llandudno .............................................239 Beilo, Tredegar .......................................239 Noddfa, Treorci.......................................239 Mabwgojta,— William Williams, Cefn mawr..................239 Adoltgiad r Mis,— Y ddirprwyaeth freninol a'r eglwys Wydd- elig..................~.....~...........................241 Yretholiad ............................K...............242 Nodiadau tramoraidd..............................242 Ambtwiaethat/,— Annerchiad at ysgolion Sabbathol y Bed- yddwyr, er cynnorthwyo addysgiad ys- grythyrol yn Llydaw ..............,............243 Yr Anrhydeddus B. W. Noel.....................244 Enllib......................................................244 Dulliau hynod o geisio gwlaw..................244 Manion...................................................244 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS Y DIRPRWYWYR. :;,|;;