Skip to main content

Y GREAL. GORPHENAF, 1868. "CAHYS Nl ALLWN Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y CWIRIONEDD.n-PAUL. ; 1 Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Sylwedd yr annerchiad a draddodwyd i • 'yfyrwyr Pontypwl. Gan y Parch. B. BlliB 145 NÔdiadau byrion. Gau y Parch. J. Jones.. 148 Phylip a'r Eunuch. Gan y Parch. R. Erans 149 Un pechadur edifeiriol yn wrthddrych llawenydd yn ngwydd angylion Duw. Gan G. H. R., Tabor..............................151 Theodore, Abyssinia. Gan R. R. W.........154 Y fantais sydd gan ferched i ddarostwng meddwdoä, a'r lles deilliedig iddynt o hyny yn y sefyllfa briodasol. GanHamletl67 Adoltgiad t "Wasg,— The New Testament................................. 160 Pregethau y dlweddar Barch. J. Rowe......1C1 Theodosia Ernest: neu arwres y Ffydd ... 161 Y Parthsyllydd. Rhan 7........................163 BÁRDDONIAETH. Y rwrthgiliwr yn marw. Gan Dewi Bach. 162 LlinneUau ar ol y ddiweddarMrs. Susana Lloyd, Glyn Ebwy. Gan Myfyr Wyn ... 163 Annerchiad priodasol i Mr. Dand Hughes, LlaneUi. Gan Dewi Dyfan, Aberdar......162 HANESION CREPYDDOL A GWLADOL. YGoîîol Gewadoi.....................................163 Hanesiow Ctfabpodxdd,— Cymmanfa Llanfaircaereinion..................164 Cymmanfa Dinbych, Eflint, a Meirion ...... 165 Cymmanfa Mynwy ....................■.............166 Cymmanfa sir Gaerfyrddin a Cheredigionl 167 Cymmanfa Brycheiniog........................... 167 Cymmanfa sir Benfro..............................167 Seion, Cefn mawr....................................167 Cymmanfa Arfon ....................................167 Llansanan, swydd Dinbych .....................168 Cymmanfa Môn.......................................168 Bbdtddiadaü,— Rhydwen, Dylifau....................................169 Portmadog' ............".................................169 Port Dinorwic..........................................169 Llanberis......v........................................igg Llandegfan .............................................igg Sardis, Dinorwic .................................É>' 169 Great Cross Hall St., Lerpwl.........!.....!,!!!! 169 Mabwgoffa,— Jane Owen, Pwlcyn, Llanaelhaiam .........169 Adoltgiad x Mis,— Gwyliau y Sulgwyn yn Lerpwl..................171 Gwleidyddiaeth.......................................171 Yr etholiad nesaf....................................172 '!;;ill LLANGOLLEN: ARGRAPFWYD YN ARGRAFPDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS Y DIRPRWYWYR.