Skip to main content

Y GREAL. MEHEFIN, 1868. "CANYS Nl AILWN Nl DDIM YN ERBYN FGWIRIONEDD, OND DROS Y GWIRIÖNEOD."-PAÜl. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Phylip a'r Eunnch. Gan y Barch. Re6S Evans, Lerpwl.......................-..............121 Un pechadur edifeiriol yn wrthddrych llaw- enydd yn ngwydd angyhon Duw. Gan G. H. R., Tabor .....................•••......■■■■■■ 123 Tywysenau o wahanol feusydd. ^811 HywelCernyw • •••••• — "..........í:-","i"" Pregeth ar Iago 1. 6—7. Gan y diweddar Barch. D. Jones, Felinganol ..................127 Paul yn esbonio Dafydd. Gan Llenor o'r Llwyni ................................................ 129 Y Tonic Sol-fa. Gan R. R. Williams......... 131 Y fantais sydd gan ferched i ddaròstwng meddwdod, a'r Ues deilliedig iddynt o hyny yn y sefyllfa briódasol..................133 Adolygiad x Wasg,— Cofiant, gyda darlun y Parch. D. Thomas, Aberafon, *c .......................................136 BARDDONIAETH. Y Beíbl. Gan Llenor o'r Llwyni...............137 Nathrysorwnin'drysorau. GanD.E Jones. 137 Y ddanodd. Gan G. Glanffrwdwyllt.........137 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Geitadol,— Y Gymdeithas Genadol ...........................ìfj? Y Mynegiad blynyddol ...........................la° Undeb y Bedyddwyr ..............................138 Cymdeithas Gyfieithiadol y Bedyddwyr ... 139 Y Gymdeithas Genadol Artrefol a Gwydd- elig......................................................139 üymdeithas Traethddau y Bedyddwyr:..... 139 Cymmanfa'r gwyr ieuainc er cynnorthwyo y Gymdeithas Genadol...............".".'...,...139 HAMSION CrFAETOBXDD,— Gilfach ger Bangor ........................»..:....7140 Cyfarfod chwarterol yr Hen Gymmâíẁ, ... 140 - Cyfarfod chwarterol Môn .............!•;;;.......140| Tabernacl, Cefnmawr............................. Í41 Heol y Castell, Llangollen...........+,.......... 141 Tabernacl, Brymbo .;...,'.........;..........]..'..., 141 Glynceiriog—Galwad i webîidög........."Ti... 141 Llangernyw.......................,.T...................141 Rhosllanerohrugog ............;.rf..:........'....., 141 Bedyddiadap,— Moriah .................,;..........j..t„.,.........!...i'Ì4l' Garth...................................lT....,'.........7.Ì-14T Tabernacl, Bethesda.....................;..'.........141 Ruabón................,.....;,......... 'Llánsilin.............,.,...........^. MràflWGOFFA,— Mrs^EÌizabeth" Edwards, Rhyl.........;........141 Adolygiad t Mis,__& •" Gwleidyddiaeth.......;.;-.v............„.............142 Masnàch...................,.............,.,','......... 143 Maŵìoií ...„<,..'................,.........................144 .........141 ......... 141 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR.GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS Y DIRPRWYWYR.