Skip to main content

Rhif 197. Pris 3c. í/ Y GREAL. !!: :■ MAI, 1868. "CANYS Nl ALLWN Nl DDIM YN ERBYN Y CWIRIONEDD, OND DROS Y GWIRIONEOO.'-PAUL. Y CYNNWYSIAD. iÜli TRAETHODAU, &C. Y cyfammod newydd. GanDr.Prichard... 97 Meini rhyddion. Gan y Parch. O. Davies, IJangollen............................................103 Blagur myfyrdod. Gan y Parch. D. Evans, Dudley.................................................104 Cydwybod. Gan H. C. Williams, Staylittle 107 Phylip a'r Bunuch. Gan y Parch. Rees Evans, Lerpwl......................................110 BABDDONIAETH. Natur yn mis Mai. Gan Dewi Bach, Dylifau................................................112 Afon Dyfrdwy. Gan Craiglyn..................113 Marwolaeth y Dreth Eglwys. Gan IJenor o'rLlwyni.............................................113 Cariad Duw. Gan Ah Gwilym ...............113 HANESION CREFTDDOL A GWLADOL. Y GONGl GENABOI,,— Y Genadaeth Artrefol.. 114 Hanesiow Ctfaefodtdd,— Cymmanfa flynyddol Bedyddwyr Lerpwl a Birkenhead..........................................115 Moorflelds, Llundain.................................116 Cymmanfa Manchester............................116 Undeb Bedyddwyr Cymru........................116 Porthmadog—Agoriad capel.....................116 Bedtddiadau,— Rhuthyn..................................................117 Ierusalem, Rhymni.................................117 Heol y Castell, Llangollen.........................117 Mabwsoffa,— Mrs. Mary Parry......................................117 Adolygiad t Mis,— Yr eglwys Wyddelig ..............................118 Abyssinia—Gorchfygiad Magdala—Marw- olaeth Theodore....................................120 Ymweliad Tywysog Cymru â Chaerynarfon 120 Y dreth eglwys.......................................120 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMS, DftOS Y DIRPRWYWYR.