Skip to main content

Y GREAL. EBRILL, 1868. "ganys ni allwn ni ddim yn erbyn y gwirionedd, OND DROS Y GWIRIONEDD."-PAUl. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Y cyfammod newydd. Gan Dr. Prichard... 73 Ncdiadau byrion. Gan y Parch. J. Jones, Brymbo.................................................'° Llwyddiant crefyddol. Gan y Parch. T. Will- iams, Bbenezer, Llangynog.....................79 Y Bedyddwyr a'u plant. Gan Morgrugyn,.. 82 Cydwybod................................................83 GOHEBIABTH,— Camnonta=claf. (Iagov.l5.) GanD.Roberts, Bethesda................................................86 ADOLTGIAD T WaBG,— Y Parthsyllydd.........................................86 BARDDONIAETH. Yr eneth amddifad. Gan Ioan Powys.......87 Y dydd hwnw. Gan Dewi Dyfan...............88 Dyhuddiant. Gan Henry Roberts.............88 Yglowr. GanMyfyrWyn........................88 Y Gair. Gan Ieuan Caradog ...................... 88 Tanchwa, Blaenllechau. Gan John Damels 88 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gokgi. Genadol,— Iamaica ...................................................2o India ......................................................II Ewrop......................................................öa Hahesioit CYEAroFODTDD,— Moria ger Aberystwyth ...........................90 Cyfarfod Chwarterol Dinbych, Fflint, a Meir- ionydd...................................................90 Bedyddiadau,— Seion, Four Crosses, Festiniog ..................91 Dolgellau................................................ 91 Caerynarfon .............................................91 Caersalem, Dowlais....................................91 Garth......................................................91 Salem, Caerdydd.......................................91 Mabwgoita,— Y Parch. John Griffiths, Ilandudno............91 Darid Jones, Ysw., Plastirion, Glyndyfrdwy 94 Adolygiad y Mis,— Y Senedd .......................................... 94 Yr Eglwys Wyddelig.....................!!!!!!!!!!!! 94 AddysgyWerin.......................... 95 Y Dreth Eglwys.......................................95 Cau tafarndai ar y Sul ..............................95 Yr ysgrifau diwygiadol..............................96 Masnach...................................................96 Y Taleithiau Prydeinig..............................96 America...................................................96 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS Y DIRPRWYWYR.