Skip to main content

Rhif 194. Pris 3c. 'tt Y GREAL. • ii.ii CHWEFROR, 1368. "CANYS Nl ALLWN Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GWIRIONEDD."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TBAETHODAU, &C. ■É<fi||siiewydd.................................25 iíetaion .......................................31 3rist a'i nhodweddau.....................32 Nodiädau byrion.......................................36 Y defnydd y mae ysgrifenwyr y Testament Newydd yn ei wneyd 0 hanes Moses ......37 Y gwir Iuddew..........................................38 Adolygiad x Wasg,— Darlith ar y mil blynyddoedd, &c...............40 Ycyfa MeiniJ Eglwys i BARDDONIAETH. Myfyrdod cyfaill, &c.................................41 Y mẃnwr ................................................41 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongi. Genadod,— EsIwtsì y Gogledd a'r Genadaeth y llynedd. 41 Yr eglwysi a'r Genadaeth Artrefol ............42 Hawesion Ctfabfodtdd,— Salcm, Caerdydd......... Oolwyn ..........«......... Carmel, Mynydd mawr Stayhttle Festiniog Beaumaris Bemddiadau,— Seion, Four Crosses, Festiniog ..................43 Salem, Caerdydd.......................................43 Seion, Cefn mawr ....................................43 Heol y Castell, Llundain ...........................43 Salem, Amlwch .......................................43 Heol y Castell, Llangollen........................ 43 Caersalem, Dowlais.................;..................43 Brymbo ...................................................43 .....................................................44 Pbiodasau , 44 Mabwgofía,— Y Parch. H. Eilis, Cwmfelin, Morganwg :,.. 44 MarylJoyd, Dylifau.............................ì... 44 Y Parch. Dan Dayies, Pontfaen..................45 Y Parch. Morgan Davio«, Heolyfelin.........45 Adoi-tgiad y Mis,— Yr wythnos gyntaf....................................45 Yr ail wythnos..........................................46 Y drydedd wythnos..................................48 Y bedwerydd wythnos..............................48