Skip to main content

Rhif 193. Pris 3c. Y GREAL. IONAWR, 1868. CANYS Nl AUWN Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIONEDO, OND DROS Y GWIRIONEDD."-PAUl. TRAETHODAU, &c. * Y CYNNWYSIAD. Y cyfammod newydd................................. 1 Nodiadau byrion..............................;........ 5 Y defnydd y mae ysgrifenwyr y Testament Newydd yn ei wneyd o hanes Moses ...... 6 Meini rhyddion .......................................10 Gwely y pêrlysiau ....................................12 Y defnydd a wna yr awdwr at yr Hebreaid o'r gair "Gwell."....................................13 Adoltgiad t Wasg,— Elfenau dedwyddwch.................................16 BABDDONIAETH. Lleoedd hynod y Beibl............. Y pwlpud Cymreig................... Y daran .................................. Gwirod................~................... HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Goîígi. Gbsadoi.,— Yr ymweüad cyfnodol..............................17 Addysg7 llywodraeth yn Iamaica ............17 Amrywiaeth i ddechreu blwyddyii ............18 Uythyr at weinidogion..............................18 Haitesios- Ctí ABK>DTDD,— Cyfarfod Hanner blynyddol Cymmanfa Din- bych, Fflint, a Meirion...........................19 Great Cross Hall st., Lerpwl .....................20 Bedtddiadatj,— Staylittle...................................................20 Salem, Caerdydd....................................... 20 Bethesda, Abertawy.................................20 Bhuthyn...................................................20 Mabwgojfía,— Mrs. Jones, Paradwys, Môn........................20 Parch. J. Griffîths, Llandudno.................. 23 ADOLTGIAD T MlS,— O'r deohreu i'r diwedd.............;........."íTT;. 23 O'r diwedd i'r dechreu.........................>?..} 24 MAiîroir.............................,..,............,....."24 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR.GAN WÌLLIAM WILLIAMS, DROS Y DIRPRWYWYR.