Skip to main content

Pris 3c. Y GREAL. j . RHAGFYR, 1867. "OANYS Nl ALLWN Nl DDIM VN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GWIRIONEDD."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TBAETHODAU, &c. Diddymiad yr hen gyfammod, a dygiad i mewn y cyfammod newydd .....„...........265 Dyledswydd yr eglwysi i gydweithredu er dileu dyled yr addoldai ........................288 Y prophwyd Iona....................................273 Balchder ................................................275 BARDDONIAETH. Anthem Nadolig.......................................278 Er cof am Thomas Bichards, Goginan ......280 Yr ysgol Sabbathol.................................280 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Goirei. Geitadoi.,— Delhi ......................................................281 HAITBSIOIT CTÍABFODÎDD,— Oyfarfod Chwarterol Morganwg ...............281 Cyfarfod Chwarterol Môn ........................282 Cwrdd Chwarter yr hen Gymmanfa .........282 LLANGOLLEN: ARGRAPFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR,GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS Y DIRPRWYWYR. Pandy'r Capel a Llanelidan.....................283 At dmaconiaid ac aelodau eglwysi y Bed- yddwyr........................•........................283 Great Crosshall street, Lerpwl......M..........284 Seion, Dylifau..........................................284 Llanidloes................................................284 Caersws...................................................234 Bedtddiadau,— Llangoed, Môn.............................. Beaumaris .............................................285 Bethel, Glynnedd....................................285 Salem, Amlwcli.......................................285 Great Orosshall streèt, Lerpwl..................285 Heol y Castell, Llangollen.................".......285 Penÿbryn, Llangollen..............................285 Adoitgiad x Mis,— Y Ffeniaid.........■•••. Y firwydriad yn y De Agoriad y Senedd. Newyddiontramor, Manioit.......... y CîirtfwisiAD