Skip to main content

Rhif 190 Y GREAL. HYDREF, 1867. "CANYS Nl ALLWN Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GWIRIONEOD."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TBAETHODAU, &c. Annerchiad a draddodwyd i Fyfyrwyr Ath- rofa y Bedyddwyr yn Llangollen .........217 Gwely y pêrlysiau....................................223 Awr gyda'r "Dies Ira."...........................224 Dyledswydd yr eglwysi i gydweithredu er dileu dyled yr addoldai ........................227 Oolledion o achos crefydd ........................231 BARDDONIAETH. Er cof am Mr. Robert Lewis, Idanllibio......232 Cywydd i hen dref Cynffig..„..„................233 Oywyú Dlinell! aellau ar farwolaeth Mr. D. Bryant ......233 I Creidiol, Pontypridd..............................233 Y Uythyrdy.............................................233 HáJTESIOIf OrPAErODZDD,— Cyfarfod Chwarterol Dinbych, &C ............234 Pwyllgor Cenadaeth Artrefol Dinhych, &c. 235 Cyfarfod Chwarterol Nantgwyn ...............235 Undeb Bedyddwyr Cymru........................236 Trysorfa y Goffadwriaeth ........................237 Bedotdiadau,— Dolgellau.......................................,........238 Caersalem, Morfa, Nefÿn........................238 Salem, Amlwch......................................238 Mount Vernon St., I<erpwl........................ 238 Adoltgiad t Mis,— Tsgrifenu hanes teithiau ............„..........228 Yr Eisteddfod..........................................239 Athrofa Hwlffordd....................................239 Undeb Bedyddwyr Prydain fawr, &o.........240 Y Ffeniaid .............................,...............240 Garibaldi yn garcharor...........................240