Skip to main content

Rhif 185. Pris 3c. Y GREAL. MAI, 1867. "CANYS Nl ALLWN Nl DDIM VN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GWIRIONEDD."-PAOL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Y llythyrau at eglwysi Aeia........................ 97 Blagur Myfyrdod.................................... 99 Cyngrair y deyrnas gyfunol ........................104 Adroddiad Mr. Muller, am 1865, 1866 .„„,... 106 Yr Undeb Beiblaidd Americanaidd...............111 Adoltoiad t Wasg,— God's eternal purposes in relation to Man......113 BARDDONIAETH. Llinellau coffadwriaetbol i'r diweddar Barch. W. Roberts, Fforddlas „.........................114 'Rwy'n myn'd..........................................114 Pa le mae'u beddau bwy î...........................114 Ffrwydriad y llosgnwy tanddaearol ............114 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y GoNGL GENADOL,— Y Genadaeth Zenanaidd .........„....,...........115 Hakesion Ctfabfodtdd,— Twyngwyn .............................................116 Nebo, Penycae..........................................116 Bedtddiadau,— Tongwynlas .............................................116 Heol y Castell, Llangollen.............,............. 116 Llansanan...................„........................... 116 Tabernacl, Cefn mawr..............................116 Marwgoffa,— Mr. O. Rowlands, Bodloigan .,.............„.„, hq Adoltoiad t Mis,— Yr Ysgrif ddiwygiadol ..............................jjg Y goden ............................................."/, ug Prifjsgol i Gymru....................................J20 Y pfawfion yn herwydd terfysg Iamaica .!!... 120 Arddangosfa Paris ....................................120 Y son am ryfel..........................................120 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR.GAN WILLIAM WILLIAMS, DftOS Y DIRPRWYWYR.