Skip to main content

Rhif 184. Pris 3c. Y GREAL. EBRILL, 1867. "GANY8 Nl ALLWN Nl DOIM VN ERBYN V GWIRIONEDD, OND DROS Y GWIRIONEDD."-PAÜl. Y CYNNWYSIAD. 86 TRAETHODAU, &c. Dosraniad o epistol cyntaf Pedr.....................73 Uchelgais.......................................~..........80 Yr Undeb Beiblaidd Americanaidd .„............83 Arẅyddion yr amserau ..............................85 Det hol ion.......„...«............................. GOHEBIAETH,— <■ A gweddi'r ffydd a iachâ'r claf." ............„. 87 BARDDONIAETH. Ar farwolaeth Mr. H. Roberts, Dolywern ...... 88 " Ei ddalen ni wywa."................................. 88 Mi garwn fyn'd i Gymru.............................. 88 Dau a dwy ............„..................................88 Drych y meddwyn.............„........................89 Llangollen................................................89 Y Gemau Duwinyddol.................................89 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Genadol,— Ycyfarfod blynyddol.„.„..............................90 Y trysor .......„„.„.„..................................90 Jf Pwyllgor................................................90 Y Santaliaid .............................................90 Hanesios Cyfìrfodtdd,— Cwrdd Chwarter yr Hen Gymmanfa ............91 Ainon, Merthyr..........................................üi Bethabara, Dyfed .......................................91 Penyparc...............................„..................yi Cyfarfod Chwarter Dinbych, Fflint, a Meirion.. 91 Bedyddiadau,— Great Crosshall st., Lerpwl...........................92 Capel y Beirdd......................................... 92 Caersalem, Morfa, Nefyn..............................92 Rhntbyn.................................................. 92 Dolgellau...................................................92 Llanfaiitalhaiam.......................................92 MAaWOOIFA,— Mr. James Rowlands, Hwlffordd..................92 AdolygiAD T Mis,— Yr Ysgrif Ddiwygìadol.................................93 Y Dr. LÌYÌngstone.......................................95 Amrywiaethau,— Spurgeon ar Babyddiaeth..............................95 Adgof mam yn Israel ...^................,...........95 Ymdrech bersonol y Cristion........................96 Mahion .............................................„.,.. 96 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS Y DIRPRWYWYR.