Skip to main content

Rhif 183. Pris 3c. ¥ GEEAL. MAWRTH, 1867. CANYS Nl ALLWN Nl DDIM YN ERSYN Y 8WIRI0NEDD, OND DR08 Y GWIRIONEDD."-PAUl. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Y Ilythyrau at eglwysi Asia........................49 Diddymiad yr Hen Gyfammod, s dygiad i mewn y Cyfammod Newydd.....................52 Elfenau dedwyddwch «...............................57 Cyngrair y deyrnas gyfunol...........................59 Detholion.......-....~.~.................................60 Gohebiaeth,— Sylw ar nodiad y Parcb. J. Jones..................63 Adoltgi ad r Wasg,— T Parthsyllydd ...........................«..«.........62 , Y teulu dedwydd....................................... 63 BARDDONIAETH. Ar farwolaeth y Parch. H. Williams, Amlwch. 64 î 110« ........................•••.....................------64 Adgyfodiad yresgyrn sychion........................65 Nos y bradychu..........................................65 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y GONGL GENADOL,— Amsercasglu...........................................- {[|j Cynnyg anrhydeddus .................................t)l) Amser y cyfarfod blynyddol ..................~.... 66 Sefyllfa y Genadaeth....................................66 Hanesion Cyfarfodtdd,— Cyfarfod Chwarterol Môr...........,...................67 Cwrdd Chwarter St Clears...........................67 Cwrdd Undeb y Bedyddwyr yn Lerpwl .........67 Tabernacl, Me'rthyr ....................................68 Bedtddiadau,— Salem, Ty'ndonen, Lleyn..............................68 Penycae ...................................................68 Tabernacl, Merthyr ....................................68 Moriah. Dowlais .......................................68 Ffynnonhenry..................................«.........68 Felinwen...................................................68 Mahwgofpa.— Thomas Powell, Llanllyfni...........................68 Adoltgiad t Mis,— Y Senedd........................».........................7« Cyfarfod blynyddol yr Undeb diwygiadol ......ýl Y Ffeniaid yn Nghaer a'r Iwerddon ............71 Y mudiad mewn cyssylltiad äg Addysg .........71 Sefyllfa masnach .......................................72 Amrywiaeihau,— Dyrchafu a Darostwng.................................72 Mr. Spurgeon a'r cardotyn .„........................72 Manion „................................................. '2 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR.GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS Y DIRPRWYWYR. '